Marek Záhorský – výstava

zahor2
zahor1

Výstava potrvá od 08.02.2008 – 03.03.2008

Expresívnou maľbou sa na výstave v galérii SUBTEREN predstavuje Marek Záhorský.
Pri pohľade na jeho vystavené diela, nás súvislosti nútia uvažovať o priestore a čase.  Zdá sa, že nehmotný priestor a čas je aj v jeho tvorbe všadeprítomný. Autora núti  zamýšľať sa, hľadať súvislosti a fantazírovať. Priestor a čas je u autora symbolom kontinuity minulosti a prítomnosti.Také sú prvé pocity po vzhliadnutí výstavy absolventa odboru výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove, Mgr. Mareka Záhorského. Bezprostredne po absolvovaní vysokej školy sa Marek Záhorský venoval prevažne neorealistickej expresívnej maľbe. Začala sa sporadicky objavovať krajina, ale dominantným sa stalo zátišie. Práve ono mu umožnilo vsadiť na detail, ktorý sa stal jeho kompozičným centrom (Tekvice, Slnečný deň, Zátišie so stoličkou, Zátišie so samovarom a iné). Čoskoro však opúšťa expresívne ladené zátišia a postupne smeruje ku krivoľakým zákutiam abstrakcie. Viedli ho k tomu tvarové a farebné variácie v žiarivých akordoch teplých žltých a červených ale aj chladnejších zelených a modrých farieb. Boli to predovšetkým kontrasty v týchto farebných škálach, naznačených tvaroch a líniách. Tak sa zrodili dynamické kompozície Variácie čiar I., II., Štruktúry I., I., Kompozícia I., II., Súvislosti a iné. Ukazuje sa, že expresívne ladená abstrakcia je v súčasnosti jeho tvorivým programom. Výstava naznačuje, že Marek Záhorský žije a tvorí v procese tvorivého hľadania. Uvedomuje si, že umenie je ako ľudské poznanie nekonečné. A čím ďalej v ňom budeme pokračovať, tým sa pre nás stane potrebnejším. Účasť na medzinárodných plenéroch, či sympóziách doma i v zahraničí je pre neho školou odborného tvorivého rastu.


PhDr. Juraj Žadanský  CSc.
Vlastivedné múzeum Trebišov

{yoogallery src=[/images/obr/kultura/subteren/zahorsky] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[Marek Záhorský – výstava]}

V priestoroch galérie SUBTEREN.

Organizátor výstavy: ZEMPKULTURA občianske združenie Michalovce

Diskusia k článku