Tomáš Makara – výstava Heal the World

makara6

Výstava potrvá od 30.05.2008 do 25.06.2008

Tomáš Makara / Heal the world

 

Projekt Heal the world (Vyliečme svet) je prvou samostatnou výstavou autora. Tomáš Makara (narodený v roku 1982) absolvoval štúdium na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach v roku 2007 v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby u prof. Rudolfa Sikoru.
Autor sa už od posledných ročníkov štúdia venuje problému propagandy a jej praktikám a spôsobom, ktorými sa infiltruje do výtvarného umenia. Na základe tejto tematickej bázy rozvíja svoj autorský program, v ktorom s prvkami propagandy pracuje – spôsobom jemu vlastným – ironicky, alebo naopak – s použitím hyperboly. Propaganda samotná je nástrojom uplatňovania rôznych ideológií, totalitných, ale aj tých, ktoré sú produkované rôznymi náboženskými sektami. Záujem o ideológie siekt, ktoré väčšina triezvo uvažujúcich ľudí vníma v lepšom prípade iba  ako utopistické, Tomáša Makaru doviedlo ku realizácii série lightboxov We are here to change the world !, kde nereálne zobrazenia dokonalého sveta, známe z ilustrácií sektárskych magazínov, podvratne manipuluje, tak aby pôsobili ešte presvedčivejšie. Tým jeho práce môžu byť úsmevnými, avšak to je len autorom zámerne servírovaný prvotný dojem. Vážnejšie vyznieva jeho diplomová práca – video Heal the world, v ktorej sa dotkol možných hrozivých následkov fašistickej ideológie, ktorá neváhala v prospech presadenia sa zneužiť aj tých, čo boli voči jej vplyvu úplne bezbranní. V nateraz poslednej realizácii videu, sérii tlačí a nekonfliktného obrazu – krajinky s názvom Painter Tomáš Makara zvolil menej expresívny prístup. Toto dielo je jednak zaujímavou sociologickou sondou, ktorá prezentuje vnímanie výtvarného umenia bežnou societou, ale i tu sa v sofistikovanej podobe nachádza narážka na zneužitie výtvarného umenia ideológiou.
Prezentovaná tvorba mladého autora predstavuje zatiaľ krátky, no kontinuálny výtvarný program so zjavným aktivistickým akcentom, ktorý je v aktuálnom mladom slovenskom výtvarnom umení stále pomerne ojedinelým javom. Vernisáž výstavy jeho prác, nesúca priliehavý názov Heal the world, bude v piatok 30. mája 2008 o 18.00 hod v Galérii Subterén v Michalovciach. Kurátorkou výstavy je Mira Putišová.
zdroj: galéria Subteren
{yoogallery src=[/images/obr/kultura/subteren/makara] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[Tomáš Makara – výstava Heal the World]}

 

V priestoroch galérie SUBTEREN.

Organizátor výstavy: ZEMPKULTURA občianske združenie Michalovce

Diskusia k článku