Ľubomír Purdeš – výstava Všejedinosť

purdes1

Zemplínske múzeum v Michalovciach a Východoslovenská galéria Košice

Kurátor výstavy : Mgr. Peter Markovič, riaditeľ Východoslovenskej galérie v Košiciach
Vernisáž : 10. júla 2008 o 17.00 hod.

Výstava vo výstavných  priestoroch západného krídle hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach potrvá od 10. júla do 14. septembra 2008.
{yoogallery src=[/images/obr/kultura/muzeum/purdes] thumb=[polaroid] width=[180] height=[130] title=[Ľubomír Purdeš – výstava Všejedinosť]}
Sochár Ľubomír Purdeš (nar. 27. 5. 1965 v Prešove) študoval na Strednej umelecko – priemyselnej škole v Kremnici (1980 – 1984) a na Vysokej škole výtvarných umení (1987 – 1993, kde absolvoval Katedru sochárstva v ateliéri prof. Juraja Meliša. Vo svojej tvorbe sa autor venuje sa komornému a monumentálnemu sochárstvu, objektu, inštalácii, práci pre architektúru, kresbe a počítačovej animácii (krajinné koncepty).

Základnú charakteristiku autorovho sochárskeho programu predstavuje umelcova dominujúca orientácia na drevenú skulptúru.

Purdeš v prostredí svojej generácie ale aj v kontexte súčasného slovenského sochárstva predstavuje špecifickú a výraznú osobnosť. Umelcova tvorba reaguje na niekoľko základných podnetov. Určitými uplatnenými tvorivými princípmi smeruje k forme organickej plastiky. Autorova sochárska forma komunikuje so štruktúrami, podobnými prírodným skeletom. Purdešov širšie koncipovaný umelecký program, dokumentovaný sériou diel Všejedinosť prezentuje umelcovu snahu svojou sochárskou tvorbou definovať širšie myšlienkové hodnoty. Spojitosť jednotlivých skulptúr série napovedá o prepojení umeleckého, prírodného a duchovného a smeruje k osobitej, celistvej výpovedi, spájajúcej duchovné.
zdroj: Zemplínske Múzeum Michalovce

Diskusia k článku