Eparchiálna odpustová slávnosť

Klokočov 2008

 

 

Sobota 9. augusta :

16.00 hod.  Privítanie pútnikov, Moleben k presvetej Bohorodičke
16.30 hod.  Veľká večiereň
17.30 hod.  Svätenie vody
18.30 hod.  Svätý ruženec
19.15 hod.  Mládežnícky program
20.00 hod.  Archijerejská sv. liturgia, Dialógy, Mládežnícky program
23.00 hod.  Eucharistická pobožnosť
23.45 hod.  Panychída za zosnulých pútnikov
24.00 hod.  Sv. Liturgia
01.30 hod.  Krížová cesta so sviečkovým sprievodom

Nedeľa 10. augusta:

05.30 hod.  Akatist k presvätej Bohorodičke
06.30 hod.  Utiereň
07.30 hod.  Sv. liturgia  – staroslovienska
09.00 hod.  Svätý ruženec

10.00 hod.   Archijerejská sv. liturgia

slúžia:

– vladyka Milan Chautur – košický eparcha

– vladyka Ján Babjak – prešovský arcibiskup a metropolita

– vladyka Peter Rusnák -bratislavský eparcha

Slávnostný kazateľ:

– Mons. František Rábek, biskup vojenského ordinariátu.
myrovanie, obchod okolo chrámu

 

 

Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia:

– sobota od 16.30 do 24.00

– nedeľa od 6.30 hod.

Bližšie informácie môžete získať na Gréckokatolíckom farskom úrade v Klokočove.  Tel.: 0911 105 908

Diskusia k článku