Kovačica – mekka svetovej insity

kovacica5

 

Historické medzníky obce, ktorá sa stala kolískou slovenského insitného umenia výstava potrvá od 20.4.2009  do 15.5. 2009 v Zemplínskom múzeu v Michalovciach

Výstava – Kovačica – mekka svetovej insity

Vernisáž výstavy 20.4. 2009 o 16.00 hod

 

{yoogallery src=[/images/obr/kultura/muzeum/kovacica] thumb=[polaroid] width=[180] height=[130] title=[Kovačica – mekka svetovej insity]}

 

Tlačová správa: Výstavu osobne otvorí J.E. Danko Prokić, veľvyslanec Srbska na Slovensku, účasť prisľúbili aj predstavitelia obce Kovačica zo Srbska. Na výstave v Zemplínskom múzeu budú prezentované základné historické medzníky obce, jej významné osobnosti a ľudová kultúra. Spolu 20. panelov v troch jazykoch – slovenskom, srbskom a anglickom – autorsky pripravila PhDr.Zuzana Drugová, grafický návrh realizovalo Štúdio Harmony. Cieľom je, aby sa kvalitná prezentácia dostala s kovačickou insitou do sveta a bola hodnotným reprezentantom. Súčasťou výstavy bude aj prezentácia Galérie Babka –  33 obrazov od 33 insitných umelcov troch generácií Kovačickej insity – od jej prvých predstaviteľov až po súčasnosť.

 

Kovačica, obec ležiaca v srbskom Banáte, je centrom svetového insitného umenia. Obec v roku 1802 založili slovenskí evanjelickí vysťahovalci a od tohto obdobia až do súčasnosti si Slováci v Kovačici i v susednej obci Padina zachovali svoj čistý slovenský jazyk. Kovačica je dnes obcou, v ktorej je slovenčina stále živá. Jej obyvatelia si dnes nanovo začínajú uvedomovať svoju jedinečnosť. V Kovačici vznikajú aktivity, ktoré chcú predstaviť túto obec ako obec so svojskou atmosférou, ktorá zachováva roľnícky charakter obce a dbá na vzácnosť svojich tradícií…

 

Históriu insitného umenia v Kovačici začali písať Martin Paluška (1913 – 1983), Michal Bíreš (1912 – 1981) a Ján Sokol 1909 – 1982), ktorí v roku 1951 založili maliarsku sekciu pri kultúrnom spolku Pokrok v Kovačici. Slávu kovačickej insite priniesli Martin Jonáš (1924 – 1996) a Zuzana Chalupová (1925 – 2001). Diela týchto umelcov boli prvé, ktoré obišli celý svet, ktoré sa dostali do súkromných zbierok najvýznamnejších svetových osobností kultúry, športu, politiky, ktoré reprezentovali UNICEF a ďalšie svetové organizácie a ktoré dostali kovačickú insitu do povedomia záujemcov na celom svete. V súčasnosti je významným reprezentantom Kovačickej insity vo svete Galerija Babka, ktorá vznikla 1.10.1991. Jej zakladateľom a riaditeľom je Pavel Babka. Za 17 rokov pripravila Galerija Babka mnohé prezentačné aktivity – z najvýznamnejších uvádzame: EXPO 92 Sevila, EXPO 96 Lisabon, EXPO 2000 Hanover, EXPO 2006 Aici – Japonsko, v Medzinárodnom monetárnom fonde – Interamerickej Banke vo Washingtone, Európskej banke pre obnovu a rozvoj v Londýne, v OSCE vo Viedni, v UNICEF v Ženeve, v UNESCO v Paríži. Len v roku 2007 boli diela kovačickej insity prostredníctvom Galerije Babka prezentované v Európskej komisii v Bruseli, v Strassburgu, v Európskom parlamente v Bruseli, v Metropolitnom múzeu v Tokiu.


Bližšie informácie o výstave:
PhDr.Zuzana Drugová, Stredoslovenské múzeum
www.stredoslovenskemuzeum.sk , tel. 0908 206 096
Zemplínske múzeum:  056/ 644 10 93

Diskusia k článku