Boris Vaitovič – Kinetic Moment

vaitovic1

Galéria Subterén a autor Vás srdečne pozývajú na vzhliadnutie výstavy.

BORIS VAITOVIČ – KINETIC MOMENT

kurátorsky text pripravila Mgr. Gabika Garlatyová
vernisáž výstavy – 29.1. 2010 ,  o 18:00 hod.  v galérii SUBTEREN

vaitovic9 Pre milovníkov moderného umenia pripravila galéria Subterén minulý týždeň prvú tohtoročnú vernisáž. Výtvarník Boris Vaitovič sa prezentoval so svojou výstavou „KINETIC MOMENT“

Samotná vernisáž pritiahla do galérie veľké množstvo návštevníkov a to nielen z Michaloviec ale aj z  Košíc či Vranova . Sám autor bol veľmi príjemne prekvapený a nadšený  z takej  účasti. Svoju spokojnosť netajil ani šéf galérie Mgr.art. Peter Králik: „Takú veľkú účasť galéria Subterén, od svojho vzniku ešte nemala“.

 

Boris Vaitovič otvoril vernisáž príhovorom, v ktorom  priblížil svoju tvorbu, aj to ako vníma výtvarné umenie, čo vyjadruje a čo cíti. „Pri tom všetkom súčasnom, čo sa dnes v umení deje, je maľba dosť klasická disciplína, hlavne maľba olejom. Proces maľovania je zdĺhavý a je to médium, v ktorom neexistuje krok späť. Práce sú postavené na tom, že robím nejaké priestorové skratky alebo presahy vzťahov bežných v realite“, uviedol a dodáva: „Na jednej strane sa vec tvári, že je v nejakých správnych časovo priestorových súvislostiach, ale zároveň je tam stále nejaký moment, ktorý zruší  práve to, čomu sme pri prvom pohľade uverili. Pocit priestoru navodí ilúziu, v ktorej objekt nie je celkom na tom mieste, kde by mal byť. Nie je taký statický, ako by sa očakávalo, alebo tieň, ktorý vrhá, nie je v tej rovine, v ktorej by sa dalo predpokladať, že bude. Stále sa snažím  nejako  deportovať realitu, v ktorej žijem, z tohoto uhla vnímam svoje práce dosť sociálne.“ Ďalej uvádza: „Zátišie je archetyp, proste niečo, k čomu majú ľudia elementárny vzťah. Je to niečo pekné, čo si dajú  do obývačky. Ja sa snažím nabúrať túto štruktúru, takže obrazy musia byť pekné, ale len do takej miery, aby mohli poukázať na istú nepeknosť a musia byť statické ale len do takej miery, aby mohli poukazovať na vnútorný dynamizmus vecí. V každom obraze je prítomný istý „cancel“ -zrušenie niektorej pravdy fyzického sveta.“

 

Boris Vaitovič má 33 rokov, študoval na  UKF v Nitre, neskôr na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach a momentálne je na doktorandskom štúdiu AKU v Banskej Bystrici, zároveň pôsobí ako asistent na Fakulte umení TUKE. Tento autor stále cíti, že je „srdcom maliar“,  venuje sa aj mediálnej tvorbe a videám, v ktorých využíva prvky, ktoré nie sú vlastné obrazom a grafikám, hlavne fenomén času a plynutia.

{yoogallery src=[/images/obr/kultura//subteren/vaitovic] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100]}

 

Text a foto: Martina Králiková

 

ZEMPKULTURA občianske združenie a alternativny  – kultúrno-umelecký priestor SUB -TEREN  Michalovce

http://www.sub-teren.estranky.cz/
http://www.myspace.com/subteren

Diskusia k článku