Z trinástej komnaty – výstava

13komnata_12

 

…z trinástej komnaty…

Múzeá a galérie a predovšetkým ich depozitáre skrývajú množstvo zbierok (aj z oblasti výtvarného umenia), ukryté v odľahlých priestoroch po desaťročia. Na miestach, kde návštevník prirodzene nemá prístup.

Snahou múzea je nielen získavať, chrániť a spracovávať tieto vzácne doklady našej minulosti, talentu a zručnosti mnohých generácií pred nami, ale aj zviditeľniť ich, umožniť k nim prístup verejnosti, všetkým, ktorým história, estetika – krása predmetov, či už obrazov, plastik, umeleko-remeselných výtvorov  niečo hovorí, oslovuje ich.

Časť z našich zbierok (zbierok z fondov Zemplínskeho múzea) bola prednedávnom prezentovaná verejnosti. Iste každého, kto mal možnosť vidieť výstavu „Prinavrátená krása ikon v októbri  a novembri 2009  zaujali dva neúplné inkonostasy, ktoré boli vďaka grantu MK SR konzervované a čiastočne reštaurované v rokoch 2006-2007.

Tajomná krása, svojská štylizácia posolstvo ikon – ich výtvarná  i liturgická hodnota navodila aj vďaka inštalácií neopakovateľnú atmosféru. To je len malá časť zbierok, ktoré si zaslúžia pozornosť. Mnohé z týchto diel reprezentujú tvorbu významných výtvarných umelcov, v našich zbierkach prevažne východoslovenských významných maliarov, sochárov a grafikov, tvorcov umelecko remeselných predmetov, dosahujúcich, výrazné výtvarné kvality.

Tentokrát otvárame čiastočne jednu  z  „trinástich komnát“. Výber z fondu umeleckej histórie predstavuje diela získané od 60-tych rokov, s prevahou diel vytvorených v 60-tych  až 80-tych rokoch. Mnohé z nich sa doposiaľ nedostali k verejnosti. Veríme však, že  všetky diela autori tvorili v snahe predstaviť svoju tvorbu, poskytnúť estetický zážitok divákovi citlivému a vnímavému k výtvarnému umeniu, spríjemniť prostredie, ktoré nás obklopuje, chtiac – nechtiac pôsobiace aj ovplyvňujúce náš život, vytvárajúce pocit pokoja, harmónie, či diela, ktoré svojou maliarskou výpoveďou nás núti zamyslieť sa. Je to umenie, čo vnáša poznanie, krásu a radosť do nášho života.

text zdroj: Zemplínske múzeum Michalovce

 

{yoogallery src=[/images/obr/kultura/muzeum/13komnata] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100]}

foto: M. Králiková

Diskusia k článku