Pozvánky do knižnice na sériu zaujímavých podujatí

entree

 

V nabližších dňoch sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutoční séria zaujímavých  podujatí.

usmevakodar
Český spolok v Michalovciach začína 27.10.2011 o 16.00 hod. prednáškovým cyklom na tému „České národné obrodenie – Politická, hospodárska a spoločenská situácia v Českom kráľovstve v druhej polovici 18.stor. a v prvej polovici 19.stor.“, „Osobnosti a idey národného obrodenia“ a 14.11.2011 o 16.00 hod. na prednášku „Vplyv ideí národného obrodenia na formovanie a vznik I.ČSR“. Prednášať budú členovia Českého spolku Ing. Anna Adamová a JUDr. Miroslav Schýbal.

Občianske združenie Entrée pri Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického pripravilo prednášky o histórií židovského národa začínajúce sa 25.10.2011 o 17.00 hod. na tému „Živé svedectvo – skutočný príbeh“, 08.11.2011 o 17.00 hod. „História židovského národa“, 22.11.2011 o 17.00 hod. „Kto sú Židia?“, 16.12.2011 o 17.00 hod. „Od brehu Eufratu ku krajine Nílu“ a 17.12.2011 o 16.00 hod. „Mojžiš a Hatšepsut“.Prednášať budú Mgr. Marek Marjov a Marek Riečan.
Ďalším podujatím OZ Entrée je prednáška a beseda venovaná Mesiacu úcty k starším „Úsmev ako dar“. Beseda sa uskutoční v Zariadení pre seniorov v Michalovciach vo štvrtok 27.10.2011 o 13.30 hod.

Diskusia k článku