KRÁLI DUCHA – PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV

intropoh

 

pohP.O.Hviezdoslav bol básnikom, dramatikom a prekladateľom. Jeden z hlavných formovateľov slovenského literárneho realizmu a hlavný predstaviteľ slovenského básnického parnasizmu.

Hviezdoslava básnická tvorba je veľmi rozsiahla. Písal epické básne s biblickým námetom, veľké i kratšie epické básne, baladické básne, tragédie, žalmické a hymnické skladby a príležitostné básne.

Podujatie je určené pre študentov SŠ, žiakov 2.stupňa ZŠ a širokú čitateľskú verejnosť.

Tešíme sa na Vás!

Diskusia k článku