Odštartoval sa zápis prvákov

V týchto dňoch sa na základných školách začal zápis prvákov pre školský rok 2012/2013. Zápis potrvá od 16. januára do 15. februára 2012. Mestské zastupiteľstvo určilo školské obvody pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Rodič má však právo na výber podľa zamerania, ktoré škola ponúka. Zápisy sa konajú v pracovných dňoch na riaditeľstvách základných škôl.

K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) a rodný list dieťaťa.

 

Bližšie informácie o školách môžu rodičia získať na internetových stránkach škôl:

Základná škola, Ul. Moussona 4 www.moumi.edupage.org
Základná škola, Ul. J. Švermu 6 www.zssvermumi.edu.sk
Základná škola, Ul. moskovská 1 www.zsmosmi.edupage.org
Základná škola, Ul. Komenského 1 www.zskommi.szm.sk
Základná škola, Ul. školská 2 www.5zs.sk
Základná škola, Ul. okružná 17 www.zsokrumi.edu.sk
Základná škola, Ul. krymská 5 www.zskrymmi.edu.sk
Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 16 www.zsphorova.sk

Diskusia k článku