Letný tábor KNIHOLAND

kniholand

Termíny:
I. turnus organizačne zabezpečuje ZKGZ              
od 9.júla 2012 – do 13.júla 2012
II. turnus organizačne zabezpečuje OZ Entrée pri ZKGZ           
od 6.augusta 2012 – do 10.augusta 2012

Denne: od 8:00 hod. – do 16:00 hod.

Cena týždenného pobytu na 1 dieťa: 35€
/ v cene sú zahrnuté obedy, poistenie, pitný režim/

Bližšie info a prihlášky dostanete na detskom oddelení knižnice u p.Jakubovej a p.Hovancovej a na tel.č.056/6421932

Diskusia k článku