CANTIAMO INSIEME – VIVA IL CANTO 2017

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach je z poverenia Národného osvetového centra a Košického samosprávneho kraja organizátorom krajskej súťažnej prehliadky speváckych zborov – Cantiamo Insieme – Viva il canto 2017. Krajská súťažná prehliadka sa bude konať v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach  16.9.2017.

Súťaž má dvojročnú periodicitu. Môžu sa na nej zúčastniť veľké spevácke zbory (miešané, mužské alebo ženské), komorné spevácke zbory alebo vokálne zoskupenia. Prostredníctvom svojej vzdelávacej časti (rozborové a hodnotiace semináre) napomáha zvyšovať umeleckú úroveň speváckych zborov na Slovensku. Podujatie vytvára možnosť skvalitniť kultúrnu ponuku pre poslucháčov vážnej hudby v jednotlivých miestach konania regionálnych a krajských stupňov a celoštátneho stupňa súťaže.

Do tohto ročníka sa do súťaže zapoja štyri spevácke zbory z Košického samosprávneho kraja: Zbor sv. Faustíny z Košíc, Chrámový zbor sv. Vavrinca zo Sobraniec, Cantus  Villa  Nova  a Chorus Inglovia zo Spišskej Novej Vsi.

Najúspešnejšie spevácke zbory budú náš kraj reprezentovať na celoštátnej súťažnej prehliadke 20. – 22. októbra 2017 v Spišskej Novej Vsi.

Podujatie bude podporené z finančných prostriedkov z Fondu podporu umenia.

Diskusia k článku