Divadlo v rómskych komunitách

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pripravuje v mesiacoch september a október predstavenie živej kultúry s tvorivými dielňami v rómskych komunitách s názvom Čo chcel Bahram V. od Šankala. Cieľom je podporiť rozvoj kultúrnych programov pre rómske deti a mládež z rómskych osád. Vytvoríme priestor pre kultúrne aktivity, aby rómske umenie a kultúra sa stali základom sebapoznania a nachádzania národnej identity Rómov, ich ľudskej hrdosti a sebavedomia. Svoju rómsku identitu vnímajú Rómovia nadnárodne a ako rómsky národ sa identifikujú celosvetovo.

Rozprávanie a tvorba príbehov, spontánna tvorba a interpretácia piesní v pripravovanej hudobnej rozprávke o aktuálnych i historických udalostiach v komunite bude najdôležitejším spôsobom prežívania ich voľného času.

Projekt je podporený Ministerstvom kultúry SR pre rok 2017.

Diskusia k článku