KÚZLO DIVADLA

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pripravuje v mesiacoch september a október cyklus neformálneho vzdelávania v Dome sociálnych služieb Harmónia Strážske. Neformálne vzdelávanie poskytne priestor pre aktívne trávenie voľného času zdravotne znevýhodnených mladých ľudí, ktoré rozvíja kreativitu, komunikáciu, rozmanitosť vnímania a myslenia a zároveň slúži ako edukačný prostriedok. Divadlo je tu inklúzivnym prvkom a zároveň sociálnym vzdelávaním.

Projekt takejto neformálnej edukácie prioritne podchytáva jej činnostný charakter a aktivitu každého nášho účastníka v „ich divadle“ .

Toto vzdelávanie v našom projekte predstavíme ako súhrn tvorivých aktivít, hier, workshopov a diskusií, ktoré budú založené na živej a praktickej skúsenosti.

Projekt bude realizovaný v priestoroch DSS Harmónia Strážske, kde prebehne aj hodnotenie – feedback vlastnej tvorby a jej priebeh.

Projekt Kúzlo divadla je podporený Ministerstvom kultúry SR pre rok 2017.

Diskusia k článku