Na našich cestách viac policajtov

S cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vykonajú zajtra,  8. septembra 2017, policajti v Košickom kraji kontrolu zameranú najmä na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok vodičmi vozidiel pred alebo počas jazdy, kontrolu dodržiavania rýchlosti jazdy vozidiel, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky týkajúci sa povinností vodičov motorových vozidiel voči chodcom a opačne.

     Polícia opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby v záujme ich bezpečnosti dodržiavali dopravné predpisy. Každý účastník cestnej premávky je podľa zákona povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil jej bezpečnosť a plynulosť. Vyzývame vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali seba i ostatných účastníkov cestnej premávky. Alkohol za volant nepatrí!

     Jazdite bezpečne a nezabúdajte, ak budete dodržiavať všetky pravidlá a predpisy, pokutu nedostanete.

Diskusia k článku