Non possumus obliviscere – Nesmieme zabudnúť

Mesto Michalovce nezabúda, nezabúda na židovskú komunitu, ktorá mala v našom meste silné zastúpenie v druhej polovici 18. storočia a nezabúda ani na tých 3565 mužov, žien a detí z  5800 židov z Michaloviec, ktorí boli v rokoch 1942 – 1944 deportovaní do Osvienčimu.

Non possumus obliviscere – Nesmieme zabudnúť, je názov projektu, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR. Jeho cieľom je priblížiť informácie o holokauste a udalostiach rokov 1939 – 1944 v Michalovciach širokej verejnosti. Mesto si chce uctiť pamiatku židovských obyvateľov mesta, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch, preto 8. septembra na Námestí osloboditeľov o 10. 00 hod. bude odhalená miniatúra židovskej synagógy, ktorej autorom je akademický sochár Ján Leško. Na miniatúre nájdete historické fakty v slovenskom, anglickom, hebrejskom jazyku a v braillovom písme a tiež prepojenie prostredníctvom QR kódu na ďalší zdroj informácií. Súčasťou projektu je aj výstava fotografií so židovskou tematikou v rámci Galérie pod nebom. Pri tejto príležitosti bol vytvorený aj bulletin a pripravujú sa tiež Špacirki po varošu, prechádzky s historikom po stopách židovstva v Michalovciach. Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva spravodlivosti SR sumou 10 000 € a z rozpočtu Mesta sumou 1500 €.

Michalovce patrili k centrám ortodoxného židovstva. V roku 1900 tu žilo niekoľko stoviek židov. Koncom 19. a na začiatku 20. storočia tvorili židia približne 29% obyvateľstva Michaloviec. Vlastnú modlitebňu si židovská komunita postavila koncom 18. storočia – presnejšie v roku 1786 a do konca 19. storočia si miestni židia vybudovali novú synagógu. Stála na mieste dnešnej polikliniky a dokončili ju v roku 1888. Synagóga však bola zbúraná v roku 1976.

Mesto sa usiluje týmto projektom oživiť spomienky, pripomínať nedávnu históriu mesta, vychovávať a vzdelávať, aby sme tak predchádzali všetkým formám antisemitizmu, rasizmu, xenofóbie a iným prejavom intolerancie.

Diskusia k článku