Osadné

V závere leta sa členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov Turista (NM KST T) www.kst-turista.sk vybrali do svojej obľúbenej destinácie Národného parku (NP) Poloniny.

Spočiatku po „asfaltke“ žltým turistickým chodníkom dolinou Udavy došli do lokality Diakov. O niečo ďalej na mieste zvanom Uhliská vstúpili na medzinárodný lesnícky náučný chodník Udava – Solinka. Je to pekne upravená cestička s mostíkmi, schodíkmi, preklenutými bažinami s informačnými panelmi, či tabuľkami oznamujúcimi napr. aj tu prítomných medveďov.

Prehupli sa cez hrebeň v sedle Balnica a na poľskej strane si obzreli „Bieczadzkiu kolejku“, lesnú fungujúcu úzkokoľajku. Po návrate do Osadného zašli ešte do krypty – kostnice s pozostatkami zväčša ruských vojakov padlých v okolí počas I. svetovej vojny, no neobišli ani miestny cintorín, na ktorom v 2 masových hroboch sú ostatky 1467 viac-menej rakúsko – uhorských vojakov, tak isto z toho obdobia ešte neodmysliteľné foto pred novodobou dominantou obce.

Na druhý deň sa naši zúčastnili turistického výstupu k historickému trojhraničnému stĺpu na Zaškovom Beskyde postavenému v r. 1939 nad Osadným, kde sa cez II. sv. vojnu spájali hranice Nemcami vytvoreného generálneho gubernátu v Poľsku, Maďarmi obsadenej Karpatskej Ukrajiny a Slovenského štátu.

Po absolvovaní pomerne dosť namáhavej turistickej časti pod názvom Medzi troma hranicami podujatie pokračovalo pre zhruba 80 účastníkov tématickým miniseminárom s prednáškami o histórii a turistike v regióne, o nemých svedkoch, nie až tak dávnej minulosti, či o pravoslávnej matrike v Osadnom.
Anton Hasák, predseda KST Turista Michalovce

Diskusia k článku