Pohľad kominára na voľby do VÚC

Volám sa Ľudovít Adam. Pracujem pre kominársku firmu ako kominár. Mám možnosť dennodenne sa stretávať a komunikovať s ľuďmi o ich problémoch. Presvedčil som sa,  že moje názory sa vo veľkej miere stotožňujú s názormi mnohých občanov nášho regiónu, rozhodol som sa kandidovať za poslanca VÚC do Košického samosprávneho kraja. Kandidujem pod číslom 1. V prípade zvolenia za poslanca budem presadzovať rekonštrukcie ciest, budovanie cyklotrás, vyššiu spoluprácu s obcami, hlavne v regionálnom rozvoji a cestovnom ruchu, viac  financií do kultúry, vzdelávania, a športu. Chcem týmto rozhodnutím priblížiť ľuďom        aj skutočný  „verejný záujem“  VÚC, zvýšenie informovanosti o podstate, obsahu a význame VÚC, prehodnotenie efektívnosti jej činnosti. Samozrejme, nie, je to jediný cieľ. Upozorniť na niektoré kompetencie, kde by bolo efektívnejšie ich preniesť na nižšiu úroveň pôsobnosti mestského (obecného) zastupiteľstva.

Veľa ďalších otázok, ktoré sú zaujímavé,  no prioritná je, prečo sa tak chcú dostať do VÚC. Zaneprázdnení podnikatelia, ktorí to majú vrodené, tak už takému mám veriť, že mu ide o verejný záujem? Alebo súkromné blaho? Česť výnimkám! Toto si viete zistiť napr.  http://www.orsr.sk  a ďalších web stránkach. Poniektorí nedbajú prezliecť kabát, kde v jednej strane sa stotožňovali so záujmami strany a teraz sa stotožňujú s inými, alebo už len s vlastnými  záujmami. Máme tu  zrazu toľko charitatívnych ľudí? Tak prečo tu nemáme toľko charít za tie roky?  Občania nech sa medzi sebou rozprávajú o voľbách, iba tak si môžu odkontrolovať aj výsledky volieb.

 Ďakujem vopred za Vašu podporu. 

Nezávislý kandidát Ľudovít Adam

VOĽTE č.1.

Diskusia k článku