Nemocnica novej generácie privítala v deň otvorených dverí stovky návštevníkov

Prvá všeobecná nemocnica, ktorú postavili na Slovensku po takmer 30 rokoch, je súčasťou siete nemocníc Svet zdravia. Bude fungovať podľa najmodernejších zahraničných štandardov a pre celé východné Slovensko sa stane nadregionálnym centrom pre akútnu medicínu. Zdravotnú starostlivosť bude poskytovať v rámci verejného zdravotného poistenia.

Dlho očakávaný projekt výstavby Nemocnice novej generácie prišiel práve dnes pre širokú verejnosť. Otvorenie so sprievodným programom moderoval známy michalovský moderátor Milan Junior Zimnýkoval a kultúrnu časť obohatila obľúbená speváčka Katarína Knechtová. K dnešným meninám jej prajeme veľa úspechov i do ďalších dní. Pozrieť sa prišli občania každého veku, ktorí okrem prehliadky priestorov nemocnice sa mohli aj zabaviť aj sa dať vyšetriť napr. zmerať si tlak a pod. Prajeme nemocnici veľa úspechov.

Ako rástla nemocnica novej generácie?

jún 2014 – sieť nemocníc Svet zdravia v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a s mestom Michalovce prvýkrát oficiálne predstavili štúdiu nemocnice novej generácie
november 2014 – projekt získal právoplatné územné rozhodnutie
január 2015 – stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť
31. marca 2015 – položením základného kameňa sa odštartovali samotné stavebné práce
máj 2015 – začal sa odstraňovať skelet nedostavaného chirurgického pavilónu, aby sa územie pripravilo na výstavbu
máj 2016 – bola ukončená hrubá stavba projektu
október 2017 – nová nemocnica získala právoplatné kolaudačné rozhodnutie
21. novembra 2017 – oficiálne otvorenie nemocnice novej generácie

Počas dňa otvorených dverí boli pre verejnosť  sprístupnené operačné sály, lôžkové oddelenia, urgentný príjem či pôrodné izby.

Diskusia k článku