Živá biela voda -11. ročník

Srdečne pozývame na Trojkráľové otužovanie, akciu, ktorá má ambíciu byť skôr komornou než okázalou. V tento deň už v pohanských časoch ľudia spájali obrady s vodou, neskôr sa tento deň spája s premenením vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej a Kristovým krstom. Od toho je odvodený zvyk, že pevné zdravie si tento deň mohol zaistiť každý, kto mal odvahu v tento deň ponoriť sa do ľadovej vody v potoku či rieke. A my na tento zvyk naväzujeme. Radi by sme uvítali zástupcov všetkých spriatelených klubov otužilcov avšak keďže má akcia skôr symbolický a duchovný charakter bolo by vhodné aby počty boli „adekvátne“ charakteru podujatia. Viac info v tejto otázke poskytne Lucia náš minister pre styk s verejnosťou..

 

Diskusia k článku