Nešoférujte pod vplyvom alkoholu!

V priebehu uplynulého 6. týždňa 2018 došlo na cestách Košického kraja k 17 dopravných nehodám, 3 z nich boli spôsobené pod vplyvom alkoholu. V 23. prípadoch bolo u vodičov dopravných prostriedkov zistené požitie alkoholických nápojov, pričom 6 z nich „nafúkali“ viac ako 1 promile. Taktiež sme v minulom týždni zaznamenali aj 3 dopravné nehody s účasťou chodca.

Polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa správali zodpovedne, rešpektovali pravidlá cestnej premávky a vlastnou zodpovednosťou prispeli k bezpečnosti na cestách, predvídali a zbystrili pozornosť všade tam, kde je predpoklad pohybu chodcov.

Dôrazne upozorňujeme vodičov, aby pred a počas jazdy nepili alkohol a bezpečne dorazili do cieľa.

Polícia zároveň apeluje aj na chodcov, aby prechádzali cez cestu na miestach na to určených, vyhýbali sa rizikovým úsekom, dostatočne sa presvedčili, či môžu vstúpiť na vozovku bez hroziaceho nebezpečenstva, boli označení reflexnými prvkami na viditeľnom mieste a nenosili tmavé oblečenie, nepreliezali zábradlia a neriskovali tak život svoj, či životy ostatných účastníkov cestnej premávky.

Diskusia k článku