Skutok sa deje – výstava o korupcii

Od pondelka 26.marca 2018  do konca apríla budú na Gymnáziu  P. Horova v Michalovciach inštalované výstavy kresleného humoru na tému KORUPCIA . Výstavné kolekcie sú zostavené zo súťažných prác od autorov  z celého sveta, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže v uplynulých rokoch .  Výstava je súčasťou projektu SKUTOK SA DEJE a začiatkom mája bude pokračovať  prezentáciou plk . Petra Kovaříka – riaditeľa odboru prevencie korupcie ÚV SR a diskusiou so študentami stredných škôl k aktuálnym problémom tohto spoločensky závažného javu.

 

Diskusia k článku