Michalovce majú pocitovú mapu

Kde v Michalovciach sa cítite najpríjemnejšie? Čo vám v našom meste chýba? Pomôžte nám aj vy zatraktívniť naše mesto a zadefinovať budúcu podobu ulíc, parkov či drobnej architektúry. Ako? Prostredníctvom pocitových máp – do nich môžete zaznačiť svoje pripomienky a postrehy z nášho mesta.

Pocitová mapa je nástroj, ktorý ponúka možnosť aktívneho zapojenia občanov do zberu informácií a názorov na verejné priestory vybraných slovenských miest. Aj Mesto Michalovce sa zapojilo do tohto projektu.

Do mapy môžu obyvatelia Michaloviec, ale aj návštevníci mesta označovať miesta, ktoré sa pridržiavajú štyroch kategórií, a to atraktívnosť priestorov /ktoré verejné priestory radi navštevujete vzhľadom k celkovej kvalite priestoru, a kde sa vám to naopak nepáči kvôli celkovému zanedbaniu (povrchy, lavičky, koše, funkcie, iné)/, doprava /v ktorých miestach sa vám dobre pohybuje pešo a na bicykli, a kde naopak vnímate dopravné ohrozenie alebo bariéry v pohybe (prechody, parkovanie, cyklotrasy, chodníky)/, zeleň /v ktorých miestach pociťujete dostatok kvalitnej zelene, prípadne jej nedostatok alebo jej nedostatočnú údržbu (stromy a stromoradia, záhrady a zelené plochy, parky)/, bezpečnosť /v ktorých miestach sa cítite bezpečne alebo sa naopak necítite bezpečne (osvetlenie a tmavé kúty, dopravná bezpečnosť, hra s deťmi)/.

Každá z týchto kategórií obsahuje dve otázky. Dokopy vám teda bude položených 8 otázok a ku každej otázke môžete označiť aj viacero miest. Prečo sa Vám dané miesto páči alebo nepáči môžete aj stručne popísať.

 

Na webovej stránke www.pocitovemapy.sk si nájdite mesto Michalovce  a kliknite na Chcem začať a označovaním miest sa vyjadrite k atraktívnosti priestorov. Pre urýchlenie vám pripájame link: https://www.pocitovamapa.sk/michalovce-2018/

Vaše pocity z Michaloviec budú  podkladom pri plánovaní ďalších rekonštrukcií verejných priestranstiev alebo ich nové využitie.

Diskusia k článku