Štefan Pavluvčík – výstava obrazov

pavlov4

 

{yoogallery src=[/images/obr/kultura/msks/pavluvcik] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[Štefan Pavluvčík – výstava obrazov]}

 

MsKS Michalovce a autor Štefan Pavluvčík
si Vás dovoľujú pozvať na výstavu v Malej galérii MsKS
19. mája – 30. júna 2008

 

Štefan Pavluvčík

– narodil sa 10. septembra 1958
– štúdium Gymnázia Michalovce, Stredná pedagogická škola v Prešove – odbor kultúrno  -výchovná práca a riadenie
– 1980 – 1991 – Okresné osvetové stredisko v Michalovciach – metodik pre výtvarníctvo, fotografiu a film
– Od r. 1991 výtvarník v MsKS v Michalovciach

Spolu 17 samostatných  a 22 spoločných výstav na Slovensku ale aj v zahraničí. Obrazy sú v zbierkach zberateľov na Slovensku, Ukrajine, v Česku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Anglicku, Chorvátsku, Taliansku, Grécku, Nórsku, Kanade, USA, Japonsku.

 

 

Napísali o autorovi

 

Svoj talent, danosti naplno využil vo výtvarnej tvorbe, ktorú reprezentujú krajinomaľby, zátišia, figurálna maľba, portréty, abstraktné a konštrukčné kompozície.

 

Nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie je pre autora príroda vo svojich nesčíslitelných podobách. Jej rôznorodé podoby, premeny zobrazené v krajinných variáciách sú vyjadrením túžby autora po prírode, jej pokoja, dynamiky, farebnosti, majestátnosti a sily, ale i neopakovateľnosti. Častým motívom jeho tvorby je strom, lebo ako sám hovorí:

 

“ Stromy sú ako ľudia.
Sú si podobné, ale každý má svoj osud.
Človek bez stromu zahynie,
Strom ostane. ”

 

Štefan Pavluvčík má za sebou takmer 30 ročné pôsobenie vo výtvarnom živote nielen ako tvorivý autor, ale aj ako organizátor výtvarného života na Zemplíne. Bol spoluzakladateľom Klubu výtvarníkov  (1980), inicioval tvorivé stretnutia neprofesionálnych výtvarníkov na plenéroch a ich prezentácie na výstavách.

 

Napísala o autorovi:  PhDr. Milada Tomková
Riaditeľka MsKS Michalovce.

Diskusia k článku