Výstava vzácnych kníh

kniha5

Výstava potrvá od 24.05.2008 do 30.06.2008 v Zemplínskom múzeu.

 

V Zemplínskom múzeu v Michalovciach je teraz k nahliadnutiu unikátna výstava vzácnych liturgických kníh. Medzi najstaršie z nich patrí Evanjelium z r. 1670. O vzácnosti výstavy hovorí najmä fakt, že knihy neboli súčasťou depozitu žiadneho múzea, alebo knižnice. Boli vyzbierané od jednotlivcov roztrúsených po celom východnom Slovensku. Dedené z generácie na generáciu a uchovávané v domácich knižniciach, skriniach a komorách. A to bolo aj samotným cieľom zberateľov výstavy. Poukázať na historické a kultúrne bohatstvo, ktoré ukrývajú domácnosti nášho kraja. Výstava má neoceniteľnú hodnotu.
{yoogallery src=[/images/obr/kultura/muzeum/knihy] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[Výstava vzácnych kníh]}

 

Prezentácia výstavy vzácnych kníh

Výstava sa konala pri príležitosti podujatia ,, Ku koreňom našej viery ,,

 

Predkladáme Vašej pozornosti výsledky kolektívnej práce, ktorou je výstava vzácnych liturgických a náboženských kníh. Keď sme začínali túto akciu, mali sme obavu, či nové vitríny nebudú poloprázdne. Dnes vieme, že mnohé hodnotné knihy sa  do tejto miestnosti nedostali. Pritom tu nie sú žiadne fotokópie, len originály.

 

Vďaka  úsiliu zberateľov  Spolku sv. Cyrila a Metoda, mnohých často starších ľudí, ako aj výraznej podpore košického eparchu Milana Chautura , sme dnes  hrdí na to, že Vám môžeme predstaviť toľko vzácnych kníh na tejto výstave. Ak sa toto bohatstvo dodnes zachovalo, svedčí to o duchovnej sile a aj vzdelanosti ľudí Zemplína, o ktorom mnohí často pochybovali. Pretože, ak veriaci , kantori aj kňazi poznali  rôzne druhy liturgií,  jekténie a hlasy na rôzne príležitosti roku, museli byť nielen prirodzene inteligentní, ale aj duchovne a nábožensky vzdelaní.

 

Súčasne museli poznať rôzne nápevy, modlitby, piesne v im blízkom, t.j. Cirkevnoslovanskom jazyku, ktorý však nebol ich materinský jazyk. Preto najmä v neskoršom období, bol cirkevný zborník základnou knihou praktický vo väčšine domácnosti. Predložené bohoslužobné knihy svedčia aj o obetách veriaceho ľudu, ktorí v minulých storočiach za veľmi  skromných finančných podmienok, vedeli kúpiť po malých dedinách aj také vzácne  bohoslužobné knihy. Tieto knihy uchovali po 200 aj 300 rokoch, uchovali pred tureckými nájazdmi , počas stavovských povstaní až pre dnešnú generáciu. Knihy skrývali  počas vojen, pred nepriateľom aj pred totalitným režimom, ktorý všetky podobné diela chcel navždy zlikvidovať.
Uchovanie týchto kníh napr. v  dedinách Jasenov , Stanča , Ruská Bystrá, Rakovec n. Ond., Laškovce , Zempl. Teplica , Čelovce a ďalšie  svedčí o tom, ako si naši predkovia vážili tieto knihy.Medzi najstaršie vystavované knihy patrí Evanjelium z r. 1670, z farnosti Čelovce a Laškovce. Najstaršie bohoslužobné knihy-minea, triodion,oktoich za zachovali z farnosti Jasenov, Ruská Bystrá, Rakovec n. Ondavou, z roku 1701-1750. Všetko ide o knihy 300 i viac rokov. Rovnako vzácne knihy sa našli z okolia Michaloviec, Košíc, Trebišova. Najstarším, rukou písaným exponátom je ,,OKTOICH,, cca zo 17. storočia, okolie Humenné. Aj novšie knihy sú však vzácne pre rukou písané poznámky na okraji, ktoré môžu byť zdrojom nových poznatkov. Časť kníh si však vyžaduje okamžitú reštauráciu, aby sa zachránili. Knihy a vieru svojich otcov si odovzdávali naši predkovia  z generácie na generáciu.

 

Vážme si toto dedičstvo a pozývajme počas mesiaca, keď budú tieto knihy v našom múzeu vystavené, pozývajme na ňu  aj svojich priateľov, deti , mládež. Teraz závisí od nás, ako  odovzdáme vzácny poklad naše j viery, písomnosti, vzdelanosti a kultúry ďalšej generácii. To je aj tajomstvo odkazu, ktoré nám zanechali  sv. Cyril a Metod.

 

napísal: Michal Boka

Diskusia k článku