XXXXIII. ročník Michalovskej hudobnej jari

16. 5. 2008 o 18,00 hod. – Malá sála MsKS
 

Predstaví sa komorné teleso TREVOCE TRIO v zložení:

 
                     Júlia Burášová – flauta
                     Paulína Styková – viola
                     Daniela Szegho – violončelo

Komorné teleso „ Trevoce “ vzniklo počas štúdia jeho členov na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ich rozsiahly repertoár obsahuje diela majstrov od obdobia renesancie až po hudobnú modernu. V súčasnosti sú všetky členky zamestnané v Štátnej opere v Banskej Bystrici ako prvé hráčky a vedúce skupín. Ambicióznosťou tria je práca nad detailom umeleckého diela, čo je zárukou profesionality a vysokej úrovne telesa.

Vstupné: 50.- Sk
SK – vstup na senior karty                               
Predpredaj vstupeniek: MsKS III. poschodie.

Diskusia k článku