LEŠKOV 2008 – Letná škola výtvarníkov

 

Túlajme sa so skicárom

Letná škola výtvarníkov je určená pre žiakov ZŠ a SŠ. Jej cieľom je priblížiť deťom výtvarné umenie tvorivou samostatnou prácou, pod dohľadom skúsených pedagógov. Letná škola je zameraná na kresbu a výrobu ručného papiera. Účastníci si vyskúšajú kresbu priamo v plenéri, naučia sa zakresľovať architektúru, prírodu a človeka. Spoznávanie netradičných výtvarných techník je zabezpečené prácou v sekciách kresby, maľby a grafiky. Každý žiak počas pobytu prejde všetkými sekciami. Výsledkom práce v Letnej škole je súbor kresebných a maliarskych skíc z okolia Starej Ľubovne, grafických listov, prevedených tlačou z výšky a hĺbky ( suchá ihla – farebná, čiernobiela; linoryt – farebný, čiernobiely ), monotyp, maliarske a kresliarske štúdie.

Všetok výtvarný materiál tj. Výkresy, farby, štetce, olejový pastel, suchý pastel, tlačiarenské farby pre tlač z výšky aj hĺbky, rydlá, matrice, uhlík a kresliaci papier zabezpečuje škola.

Termín:  30.06.2008 – 5.7.2008
Miesto:  Stará Ľubovňa
Cena: 3.500,- Sk

V cene je zahrnutá doprava, vstupné do galérií, splav Dunajca, pedagogický dozor, poistenie, strava 5x denne, výtvarný materiál a pomôcky.

Prihlásiť sa môžete do 15.06.2008

Bližšie informácie na tel. čísle: 0911 219 293 , Miroslav Capovčák

Diskusia k článku