Výstava kompenzačných pomôcok

Výstava kompenzačných pomôcok spojená s výkladom zákona o sociálnej pomoci.
19.06.2008  od 9.00 hod. vo vestibule MsKS Michalovce

 

Úrad práce, Sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach
a
Mestský úrad Michalovce

 

Týmto pozývajú širokú verejnosť na I. výstavu kompenzačných pomôcok zameranú na praktickú prezentáciu kompenzačných pomôcok zmierňujúcich sociálne dôsledky nevidiacich a slabozrakých, nepočujúcich a nedoslýchavých, a tiež  na pomôcky umožňujúce jednoduchší a slobodnejší pohyb občanov s postihnutím ophybového ústrojenstva.

 

Súčasťou výstavy budú tiž zaujímavé prezentácie, ktoré sa uskutočnia v malej sále na prízemí MsKS v Michalovciach.

 

Počas celej výstavy budú prebiehať
Bezplatné Meranie Hladiny Cukru v Krvi

VSTUP VOĽNÝ ! 

Diskusia k článku