Zemplínske slávnosti – Michalovce

Mestský úrad, Mestské kultúrne stredisko, Zemplínske osvetové stredisko a Dom Matice slovenskej v Michalovciach

 

Vás pozývajú na

49. ročník  Zemplínskych slávností

v dňoch 16. – 17.8. 2008 v Michalovciach

 

Pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja
JUDr. Zdenka Trebuľu a primátora Michalovciec Viliama Záhorčáka

 

16.08.2008 – Sobota:

 

16.00 hod. – Privítanka

účinkujú folk. skupiny
– Soľanka (Zbudza)
– Harčare ( Pozdišovce )
– Ondavčanka ( Bánovce n. O. )
– Zalužičan ( Zalužice )

 

16.30 hod. – Sprievod folklóristov po pešej zóne

 

17.00 hod. – Detský program – Ej letko, letko ………..

účinkujú detské folkl. súbory:
– Zempliník ( Michalovce )
– Viganček ( Košice )
– Vánok ( V. Kapušany )
– SZUŠ Jurošík ( Michalovce )

 

18.30 hod. – Galaprogram

účinkujú folk. súbory:
– Eso z Hereceg Novi – Čierna Hora
– Tykion Ton Ellinidon Salaminas ( Grécko )
– Chemlon  ( Humenné )
– Svojina ( Michalovce )
– Zemplín ( Michalovce )

 

 

17.08.2008 – Nedeľa

 

16.30 hod. – Privítanie zástupcov súborov u primátora mesta

 

17.00 hod. –  Privítanka

účinkujú folk. skupiny:
– Klubovanka ( Michalovce )
– Porubjan ( Poruba p. V. )
– ŽSS Pacerki ( Budkovce )

 

17.30 hod. – Hnojňane z Mihaľovec

mužská spevácka folklórna skupina

 

18.00 hod. Klenotnicový program:

Kedz še svojo zídu … – Zabavy

účinkujú folk. súbory:
– Rakovčan ( Rakovec n. O. )
– Rovina ( Dlhé Klčovo )
– Parchovianka ( Parchovany )
– Svojina ( Michalovce )
– Zamutovčan ( Zamutov )
– Plamienok ( MOMS Vojlovica – Pančevo )

 

19.15 hod. Vystúpenie ĽH Ondreja Kandráča

so sólistami Monikou Kandráčovou, Ankou Poráčovou a Hankou Servickou

 

20.00 hod. – Galaprogram

účinkujú folk. súbory:
– Tykion Ton Ellinidon Salaminas ( Grécko )
– Hornád ( Košice )

V prípade nepriaznivého počasia sa Zemplínske slávnosti uskutočnia vo veľkej sále MsKS 

Diskusia k článku