Jozef Saloň – život a tvorba

salon6

Výstava venovaná životu a tvorbe Jozefa Saloňa  pri príležitosti jeho nedožitého jubilea  sprevádzaná kresbami o Saloňovi od jeho žiaka MUDr. J. Dudu

„Pocta Saloňovi“

výstava potrvá do 19. 12. 2008

 

{yoogallery src=[/images/obr/kultura/muzeum/salon] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[Jozef Saloň – život a tvorba]}

Jozef Saloň

(maliar, reštaurátor, pedagóg)

Narodil sa 23.11.1928 v Humennom, zomrel 12.2.2005 v Michalovciach. V rokoch 1949-53 študoval výtvarnú výchovu a dejepis na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave u prof. G. Malého, E. Lehotského, E. Nevana, R. Horňáka a i. Od roku 1953 vyučoval kreslenie na Pedagogickej škole v Michalovciach. V rokoch 1959-62 pracoval externe v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, od roku 1962 v trvalom pracovnom pomere až do odchodu do dôchodku v roku 1992. Okrem reštaurátorskej práce sa v múzeu podieľal na vzniku a výtvarnom riešení expozícií a výstavných priestorov. Organizoval výstavy a výtvarný život mesta, tvoril grafické návrhy, plagáty a knižné obaly. V roku 1966 zriadil výtvarný odbor na ĽŠU. Svoju tvorbu predstavil na mnohých kolektívnych i samostatných výstavách. Prvýkrát samostatne vystavoval v roku 1973 na silvestrovskej výstave v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. V ďalších rokoch predstavil svoje diela nielen na tradičných silvestrovských vernisážach v Zemplínskom múzeu, ale aj na výstavách v Trenčíne, Trnave, Vranove n. Topľou, Humennom, Trebišove.

 

13. novembra 2008 pri príležitosti nedožitého životného jubilea bude slávnostnou vernisážou otvorená výstava – výber z tvorby (krajinomaľby a portrétnej tvorby), zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ako aj súkromných zbierok – diela známe aj verejnosti málo prezentované: Michalovce, ich staré malebné, už zabudnuté zákutia, nížinatá zemplínska krajina, Laborec, Zemplínska Šírava a jej okolie, ako aj súbor portrétov členov rodiny, priateľov a známych osobností mesta, doplnené o kolekciu kresieb jedného zo žiakov Jozefa Saloňa – MUDr. Juraja Dudu.

 

zdroj: Zemplínske Múzeum Michalovce

Diskusia k článku