Detský čin roka 2008

Detský čin roka 2008Detský čin roka 2008: Ocenenia v rukách dobrých detí
 
Už deviaty rok sa v predvianočný čas stretávajú v Bratislave deti z rôznych kútov Slovenska, aby si prebrali ocenenie za svoje dobro. Detský čin roka oslovuje deti na
 
celom Slovensku, aby urobili dobrý skutok a dali o ňom vedieť. Povzbudzuje deti v konaní dobra, vyjadruje im podporu a dáva najavo, že dobro je hodnotou, ktorú si spoločnosť váži.  Projekt iniciovala spoločnosť Whirlpool Slovakia a  prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva SR.

Detský čin roka 2008 - ocenení hrdinoviaV tomto roku napísalo o svojich dobrých skutkoch  8280 detí a detských kolektívov. Expertná skupina dospelých z nich vybrala 30 nominácií a zaslal do škôl s výzvou, aby deti podporili v detskej porote tie dobré skutky, ktoré považujú zo svojho pohľadu za najcennejšie. V detskej porote hlasovalo 104 924 detí. Z ich hlasovania vzišli ocenenia v šiestich kategóriách.

 
 
 
 

OCENENIA DETSKÝ ČIN ROKA 2008

KATEGÓRIA ZÁCHRANA ŽIVOTA
Róbert Kunč – za duchaprítomnú pomoc pri úraze babičky
ZŠ T. J. Moussona 4, Michalovce

Detský čin roka 2008 - Róbert Kunč - Michalovce„Robko je obyčajný chlapec – prvák ZŠ. Býva na dedine so svojou mamkou, ockom, sestrou Karinkou, babkou a dedkom, ktorí im všemožne pomáhajú. Bol február, všade zima, ako to v tom čase býva, veľa detí ochorelo na chrípku. Medzi nimi i náš Robko. Ostal s babkou doma, kým všetci ostatní odišli do práce. A vtedy sa to stalo. Robko ležal vo svojej izbe v posteli pri telke a babka mu chystala raňajky a lieky. Išli rozprávky a zrazu „bum!“ Robko začul buchot. Najprv si to nevšímal, no niečo mu hovorilo, aby vyšiel von z izby. Otvoril dvere a vtedy uvidel babku nehybne ležať na zemi a pri nej kaluž krvi. Ani na chvíľu nezaváhal, nezdržiaval sa obúvaním ani obliekaním a len tak v pyžame a v papučkách vybehol von na ulicu a bežal do obchodu a popri tom volal o pomoc. V obchode povedal pani predavačke, že babka odpadla a že treba volať záchranku. Ďalej to už šlo veľmi rýchlo. Babke v nemocnici zašili rozbitú hlavu, zo všetkého sa vyliečila i ona i Robko. A keď sa ho neskôr pýtali, ako vedel čo mal robiť, odpovedal: „Veď pozerám Medicopter 117 a v obchode vždy niekto musí byť!“

List  napísala Mgr. Zolotová, pedagóg, skutok vykonal Róbert Kunč,
v šk. roku 2007/2008 žiak 1. triedy, ZŠ T. J .Moussona 4, Michalovce

KATEGÓRIA POMOC V RODINE
Ľuboš a Peter Bielikovci – za výraznú pomoc a podporu v rodine
ZŠ Angyalova 401/ 26, Kremnica

KATEGÓRIA POMOC ROVESNÍKOM
kolektív 4. triedy – za priateľskú pomoc a podporu spolužiaka
ZŠ s MŠ SNP 412, Stakčín

KATEGÓRIA POMOC ĽUĎOM
Dominika Krajmerová – za pohotovú reakciu  pri spozorovaní vlámania do predajne
ZŠ Podzáhradná 51, Bratislava

KATEGÓRIA POMOC PRÍRODE
Erik Kadeřábek – za záchranu mláďaťa kuny lesnej
ZŠ s MŠ Župkov

KATEGÓRIA DOBRÝ NÁPAD
členovia divadelného krúžku – za zorganizovanie divadelného predstavenia na podporu  spolužiačkinej  ťažko chorej sestry
ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec

Patronátne inštitúcie 2008:
• Profesionálna rodina Boričová
• Detský domov, Michalovce
• Detský domov, Spišské Vlachy
• Pestúnska rodina Blahušiaková
• Domov sociálnych služieb, Ľubica
• Detský domov, Spišský Štiavnik
•  Autistické centrum Andreas, Bratislava
• Krízové stredisko Centrum Slniečko, Nitrianske Hrnčiarovce

Detský čin roka 2008:  Expertná skupina
• Prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc.,  psychológ
• PaeDr. Mária Tekelová, Ministerstvo školstva  SR
• Doc. Erich Mistrík, CSc., vedúci katedry etickej a občianskej výchovy PF UK
• Mgr. Halka Marčeková, scenáristka programov pre deti
• Oľga Valentová, realizátorka projektu

Viac informácií o projekte nájdete na www.dcr.sk

zdroj: Detský čin roka, Agentúra poppins, www.dcr.sk
foto poskytol: R. Kunč

Diskusia k článku