Dni otvorených dverí na Ekon. Fakulte

 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, pobočka Michalovce

 

V dňoch 13. – 14. februára 2009 poriada

Dni otvorených dverí

V uvedených dňoch bude možné získať informácie o štúdiu, nahliadnuť do učební, poradiť sa pri vypisovaní prihlášky na štúdium, oboznámiť sa s aktivitami školy.

 

 

Intenzívny prijímačkový kurz

 

Ďalej  pripravuje  pre záujemcov o štúdium na vysokých školách s ekonomickým zameraním intenzívny prijímačkový kurz z predmetov  Matematika, Cudzí Jazyk (Aj, Nj, Rj) a Ekonomika

 

– Termín konania korzov: marec – apríl 2009 (cez víkend)

– Prihlášky posielajte do konca februára 2009

Viac informácii: Tel.: 056 / 64 432 90, www.euke.sk

Diskusia k článku