Čin roka 2008

tonajlepsie09_8

 

{yoogallery src=[/images/obr/kultura/msks/cin2008] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[Čin roka 2008]}

 

V zmysle Štatútu mesta Michalovce  §26d  Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach raz ročne udeľuje titul „Čin roka“ jedincovi alebo kolektívu, ktorý v predchádzajúcom roku dosiahol mimoriadny výsledok  z oblasti športu, kultúry, architektúry, humanizmu, školstva, pedagogiky a zdravotníctva. Titul možno udeliť najviac 3 jednotlivcom a 3 kolektívom v jednom roku a v jednej oblasti.
Návrh na udelenie „Čin roka“ môže podať poslanec MsZ, primátor mesta, mimovládne organizácie,  stavovské profesné organizácie   a občan najneskôr k 31.12. bežného roka.

Čin roka 2008 – ŠPORT

Maroš Grobelník

oblasť – šport – Člen Fitness centra Jána Bedryho – naturálna kulturistika.
Za 1. miesto na majstrovstvách Slovenska, 2. miesto na majstrovstvách Európy v Barcelone, 4. miesto na majstrovstvách sveta v Poľsku, 1.miesto na Grand Prix v Banskej Bystrici, 1.miesto na Grand Prix v Senici, 2. miesto na Minostar Cup Českej republiky. Je reprezentantom SR.

Matúš Urbančík

oblasť – šport – Člen ŠK Zemplín Michalovce – oddiel judo.
Za 1. miesto na majstrovstvách kraja, 1. miesto na majstrovstvách Slovenska, 1. miesto na majstrovskom turnaji v Leobene, 1. miesto na majstrovskom turnaji v Grazi, 1.miesto na majstrovskom turnaji v Brne, 2.miesto na Veľkej cene  Sokol Bratislava, 3. miesto na majstrovskom turnaji  v Banskej Bystrici,  3. miesto na majstrovskom turnaji mužov v Prahe, 7. miesto na majstrovskom turnaji  v Kaunase, 9. miesto na majstrovskom turnaji v Budapešti. V celoslovenskom rebríčku TOP 10za rok 2008 je na 1. mieste vo váhe do 60 kg a v kategórii mužov na 3. mieste. Je reprezentantom Slovenska

Nicol Čupková

oblasť – šport – Členka HK Mládež Michalovce – ženský hokej.
Za 2. miesto v sezóne 2007/2008 o Majstra SR ako hosťujúca hráčka v klube Šarišan Prešov, za 3. miesto na Kvalifikácii o MS2008 hráčok do 18 rokov Bad Tolz – Nemecko a postup na Olympijské hry.

Družstvo chlapcov – Gymnázia P.Horova- futbal

oblasť – šport
Za reprezentáciu mesta a víťazstvo vo finálovom turnaji majstrovstiev Slovenska vo futbale chlapcov stredných škôl pre školský rok 2007/2008

Čin roka 2008 -ARCHITEKTÚRA

Ing. Ivo Grobauer a Ing. Norbert Petöcz

oblasť – architektúra
Projektanti Obchodné centrum Zemplín, Sládkovičova ulica, Michalovce. Kultúrno-spoločenské a nákupné centrum Michalovciach

Ing. Branislav Juhás

oblasť – architektúra

Hlavný projektant. Okružná križovatka na št. ceste na št. ceste I/50, Lastomírska ulica – Sobranecká cesta, Michalovce. Plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky

Ing.Arch. Daniela Vanková

oblasť – architektúra
Hlavná projektantka. Telocvičňa Gymnázia Pavla Horova, Masarykova ulica, Michalovce. Športové centrum pre študentov školy

Čin roka 2008 – Kultúra, Školstvo, Humanizmus

Nina Žolnová

oblasť – školstvo
Za 1. miesto  v celoslovenskom kole olympiády v ruskom jazyku, kat. A2, za 3. miesto na medzinárodnej olympiáde v Moskve v kategórii poézia, za 3. miesto v celoslovenskom kole – Ruské slovo-poézia

Róbert Kunč

oblasť – humanizmus
Za 1. miesto v rámci Slovenska v súťaži Detský čin roka – oblasť Záchrana ľudského života

PaedDr.Ernestína Nemjová

oblasť – pedagogika
Za 2. miesto na Slovensku v 50. ročníku pedagogického čítania a reprezentáciu školy aktualizáciou a tvorbou webovej stránky školy

Súbor Slniečko

oblasť – kultúra
Za reprezentáciu mesta a dosiahnuté úspechy  v oblasti tanca v rámci Slovenska aj na medzinárodnej scéne. Štyri 1.miesta na Majstrovstvách Slovenska v country tancoch a jedno  3. miesto, Cena poroty za vynikajúci tanečný výkom v kategórii „Oooops“, Cena poroty pre trénerov a vedúcich tanečného súboru za budovanie vysokej a technickej úrovne skupiny. Na majstrovstvách ČR s medzinárodnou účasťou v country tancoch dve 1. miesta. Na festivale T-comfiesta 2008, ako víťaz roku 2007 dodával hodinový program v Košiciach

Text zdroj: Iveta Palečková – hovorkyňa MsÚ Michalovce
foto: L. Boka

Diskusia k článku