Čistenie brehu Laborca

 

 

 

Čistenie brehu Laborca Čistenie brehu Laborca Čistenie brehu Laborca Čistenie brehu Laborca
Čistenie brehu Laborca Čistenie brehu Laborca Otužilci z OZ Návraty Otužilci z OZ Návraty
Pohľad na breh Laborca Pohľad na breh Laborca Pohľad na breh Laborca Pohľad na breh Laborca
   foto: L.B.

 

 

LABOREC JE VEĽKÁ VEC,

LABOREC JE NAŠA VEC!

 

V sobotu 18.04.2009 Občianske združenie NÁVRATY zorganizovalo čistenie brehu Laborca.

 

 

 

Na otázky odpovedal F. Džuppa – podpredseda združenia OZ Návraty:

Čo Vás podnietilo k zorganizovaniu dnešného čistenia brehu Laborca?
Vychádzali sme zo sloganu – „LABOREC JE VEĽKÁ VEC – LABOREC JE NAŠ VEC !“. To vyjadruje náš vzťah k ekológii vo všeobecnosti, ale aj konkrétne k samotnej rieke. Máme Laborec radi a chceli by sme mu pomôcť.  Cieľom dnešnej akcie bolo vyzbierať čo najviac plastov, papiera, skla  a rôznych kovov. Vlastne v tej štruktúre, v ktorej prebieha aj separovaný zber v našom meste. 

Na akom úseku ste dnes čistili?
Čistili sme úsek rieky od Cibíka po Verbovčík  a od Verbovčíka po Kubačku. (pozn. red.: úsek od parku Kerta až ku kasárňam na Užhorodskej) To je zhruba štvrtina mestského úseku rieky. Rád používam tieto zastaralé názvy, ktoré sme používali ešte ako deti. Radi by sme oživili aj  pôvodné pomenovanie jednotlivých častí Laborca. Tiež to potom vyjadruje bližší vzťah ľudí bývajúcich v jednotlivých lokalitách.

Ako ste spokojní s účasťou na dnešnej akcii?
Celej akcii sme nerobili žiadnu veľkú propagáciu. So samotnou účasťou  sme aj preto celkom spokojní. Prišlo zo desať ľudí, ktorí sa aktívne zapojili do zberu. Ako príklad pre ostatných je to postačujúce..

Čo bolo cieľom dnešnej akcie?
Nečakáme, že rozhodujúcim spôsobom vyriešime problémy, ktoré v tejto oblasti pretrvávajú. Chceme skôr takýmito aktivitami zmobilizovať ľudí, aby sa k nám pridali. Nepáči sa nám, že príroda a okolie je tu v takomto stave. Ľudia si zametajú pred vlastným prahom, čistia okolie svojho domu. To čo sa už nachádza trochu ďalej ich už nezaujíma. Tam už odpad kľudne vyhodia.  Vieme, že nezmeníme všetkých ľudí, ktorí tu bývajú. Až také veľké ambície zasa nemáme. Vychádzame skôr z myšlienky: Ak chceš zmeniť svet, tak jediné reálne, čo môžeš zmeniť je, že zmeníš sám seba. Preto sme sa aj rozhodli pre dnešný zber odpadu. Zmena v myslení ostatných sa samozrejme nasilu urobiť nedá, len podobným príkladom, ako sme dnes urobili my

Po ukončení máme ešte naplánované plávanie v Laborci. Sú medzi nami ľudia, ktorí sa Laborcu venujú celý rok. Otužilci, ktorí sa chodia kúpať do Laborca aj v zime. Aj keď teplota vody v týchto jarných mesiacoch je už vyššia a otužilecká sezóna sa už skončila.

 

 

Rozhovor pripravil: L. Boka
 
 {loadposition advert3} 

Diskusia k článku