PRINAVRÁTENÁ KRÁSA IKON

krasaikon2

 

Zemplínske múzeum v Michalovciach a Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach Vás pozývajú na výstavu

PRINAVRÁTENÁ KRÁSA IKON

od 8.10. do 15. 11. 2009 v západnom krídle Zemplínskeho múzea.

 

Výstava zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach reštaurovaných v r. 2006 – 2007 z grantu MK SR – doplnenú o ikony regiónu. Výstava potrvá od 8.10. do 15. 11. 2009 vo výstavných priestoroch západného krídla hlavného kaštieľa  ZM
Gréckokatolícki kňazi o. Matúš Marcin (za Spolok sv. C a M) a o. Róbert Demko  (za spolok ikonopiscov )predstavili návštevníkom múzea svet zreštaurovaných ikon. Bolo vystavených viac ako 50 ikon, ktoré by boli bez reštaurácie odsúdené na pomalé umieranie v depozitoch múzea. Návštevníci mali možnosť  zazrieť aj jeden kompletný  ikonostas ( múr oddeľujúci modliacich sa v hlavnej lodi chrámu od oltára) , ktorého pôvod nieje presne známy.  Súčasťou výstavy bola aj ukážka starých kníh písaných cirkevnou Slovančinou.  Na vstupnej chodbe mohli diváci vidieť fotografie vzácnych nástenných malieb, ktoré objavili  na povale chrámu v obci Lesné.  Maľby boli po dlhé roky ukryté pred zrakmi návštevníkov. Spolok Sv. Cyrila a Metoda pripravuje ich odhalenie pre verejnosť.
napísal: M.Boka
{yoogallery src=[/images/obr/kultura/muzeum/ikony] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[PRINAVRÁTENÁ KRÁSA IKON]}

Diskusia k článku