Exkluzívna reportáž z Antverp!

img_8725

Antverpy ležia na pravom brehu rieky Šelda a so 472 tisíc obyvateľmi, sú druhým najväčším belgickým mestom a druhým najväčším prístavom v Európe. Mesto si počas svojej existencie vyslúžilo dve prezývky. Rubensovo mesto, pretože tu žil maliar Peter Paul Rubens a pomenovanie Jeruzalem západu,  vďaka Židom, ktorí tu majú od 16. storočia svoju veľkú komunitu.

img_8737

Antverpy sú tiež vojenským mesto. I keď pôvodné hradby boli zbúrané a nahradili ich korzá a parky, v meste zostalo niekoľko pevností. Dominantou mesta je gotická katedrála zasvätená Panne Marii, ktorú dostavali v roku 1523. Jej stavba trvala 269 rokov. Katedrála je skutočne veľká, lebo má dĺžku 117 m, šírku 65 m a prislúcha k nej 7 lodí a 14 kaplniek. Stavba má i najväčšiu vežu v Belgicku o výške 123 m. Hlavná klenba je podoprená 125 nosnými stĺpmi.

img_8754

Historické centrum mesta je okolo katedrály. Severozápadne od katedrály sa nachádza bývalá hlavná tržnica Grote Marka so 67 m dlhou renesančnou radnicou a cechové domy zo 16. a 17. storočia s bohatou sochárskou výzdobou. Južne od katedrály narazíme na Zelené námestie Groen plaats, ktorému dominuje socha Rubensa v nadživotnej veľkosti.

img_8719

Antverpy sú známe predovšetkým ako centrum diamantového priemyslu, ako z dôvodu obchodovania s nimi, tak aj z dôvodu dlhej tradície ich spracovania. Od deväťdesiatich rokov sú Antverpy tiež uznávaným mestom módy a designu. Hlavne kvôli  absolventom Kráľovskej akadémie výtvarných umení, sa mesto stalo úspešné v medzinárodnom merítku.

img_8720

Za prezretie stojí aj druhý najväčší prístav s množstvom dokov poprepájaný kanálmi, a cestami so zdvíhacími mostmi, ktorý počas druhej svetovej vojny prežil ostreľovanie nemeckými raketami V-2. Nás najviac zaujalo prekladisko ropy spojené s rafinériou veľkosti Slovnaftu ale aj extravagantná  reštaurácia, zriadená v bývalej strojovni čerpadiel v jednom z prístavných dokov. Z uvedených troch dôvodov sme si Antverpy  nazvali pracovne mesto s tromi „ D“, mesto „diamantov, designu a dokov“.

(pb + oh)

{yoogallery src=[/images/obr/ostatne/vlado/ANTVERP] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[farming}

Diskusia k článku