Povinnosti chodcov

 

 • Zmena vo výklade pojmu „dať prednosť v jazde“ / §2 ods. 2 písm. b /

Dať prednosť v jazde po novom znamená správať sa v cestnej premávke tak, aby vozidlo, ktoré má prednosť, nemuselo náhle meniť smer alebo rýchlosť jazdy.

 • Zmena vo výklade pojmu „prekážka cestnej premávky“ / §2 ods. 2 písm. r /

Za prekážku cestnej premávky sa chápe všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov.

 • Zákaz zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov/cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky / §4 ods. 2 písm. o /

Čiže  zákaz zastaviť vozidlo z dôvodu nezávislého od svojej vôle (napr. v kolóne vozidiel) na priechode pre chodcov alebo cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

 • Vodič nemôže predchádzať  na priechodoch pre chodcov/cyklistov a v miestach bezprostredne pred nimi / §15 ods. 5 písm. j /

Kvôli zvýšeniu bezpečnosti chodcov a cyklistov  je zakázané predchádzať na priechodoch pre chodcov a cyklistov tiež  bezprostredne pred nimi. Podobné pravidlo majú napríklad taktiež v ČR alebo Rakúsku.

 • Zrušenie povinnosti vodiča zastaviť a stáť tak aby neobmedzil pohyb chodcov a cyklistov / §23 ods. 1  /

S cieľom zvýšiť ochranu chodcov a cyklistov v cestnej premávke sa od novembra ohrozenie chodca prechádzajúceho cez priechod pre chodcov, ale aj ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov považuje za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. Vodič totiž nesmie ohroziť chodca, ani cyklistu prechádzajúceho cez priechod ani pri odbočovaní vozidla mimo cestu, ani pri vychádzaní na cestu, otáčaní, či cúvaní.

Po novom taktiež vodiči nesmú zastavovať vozidlo na priechodoch pre chodcov či cyklistov, ak si to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky. Cieľom je umožniť chodcom plynulý prechod cez cestu bez obchádzania vozidiel.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov a cyklistov na priechodoch, bude platiť pre vodičov zákaz predchádzania na priechode pre chodcov, ale aj na priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi. Pravidlá cestnej premávky sa upravujú tak, aby pri odbočovaní motorových vozidiel nedošlo k ohrozeniu cyklistov vodičmi.

 • Zmena merania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami na diaľnici a rýchlostnej ceste (dôležitý je čas a nie vzdialenosť) / §35 ods. 5 /

Vodiči pri bežnej jazde nemajú možnosť zmerať vzdialenosť, ale môžu odhadnúť čas, za ktorý prekonalo ich vozidlo vzdialenosť od vozidla jazdiaceho pred ním.  Preto sa za bezpečnú vzdialenosť pokladá taká, ktorú vozidlo prejde za dve sekundy. Vozidlá kategórie M3, N2 alebo N3 za tri sekundy.

Povinnosti chodcov:

 • používať prednostne chodník
 • tam kde chodník nie je, chodí sa po ľavej krajnici – najviac dvaja vedľa seba
 • za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev (odporúčame mať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti aj v obci).

 

 • pri prechádzaní cez cestu:   –     prednostne použiť priechod pre chodcov,

–          nevstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy,

–          umožniť električke plynulý prejazd,

–          neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách,

–          nevstupovať na vozovku, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť (tu si treba uvedomiť, že hlavne deti a starší ľudia často nevedia správne odhadnúť rýchlosť a vzdialenosť blížiaceho sa motorového vozidla, a preto by do vozovky nemali vstupovať, ak už vozidlo vidia),

–          neprekonávať zábradlie ani iné zábrany,

–          bezdôvodne sa nezdržiavať a nezastavovať po vstupe na vozovku.

 

 • na priechodoch so svetelnými signálmi :

– signál so zeleným svetlom „Voľno“  znamená, že chodec môže prechádzať cestu vo voľnom smere po priechode pre chodcov; ak počas prechádzania zhasne signál „Voľno“ a následne sa rozsvieti signál „Stoj!“, smie chodec dokončiť prechádzanie k svetelnému signalizačnému zariadeniu aj na tento signál

– signál pre chodcov s červeným svetlom „Stoj!“ znamená, že chodec nesmie vstupovať na cestu.

 

Polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky: zvýšte svoju opatrnosť a zbytočne nehazardujte !

Diskusia k článku