Počas dopravnej akcie dvom vodičom a jednému cyklistovi zistili alkohol

Na dodržiavanie základných povinností vodičov motorových vozidiel, kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok vodičmi pred alebo počas jazdy a tiež na kontrolu dodržiavania ustanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel. Akcie sa zúčastnilo 70 policajtov dopravnej a poriadkovej polície.

Policajti počas kontroly zistili celkom 156 priestupkov, z tohto počtu riešili 114 priestupkov v blokovom konaní. Napomenutím vybavili 38 priestupkov a 4 oznámili na dopravný inšpektorát. Napríklad najviac priestupkov bolo za rýchlosť (50), technický stav vozidla (20) a jazda bez ustanoveného osvetlenia (11). Policajti pozitívnu hodnotu na alkohol namerali u 2 vodičov motorových vozidiel a 1 cyklistu. Zadržali 9 vodičských preukazov a 11 osvedčení o evidencii vozidla. Dopravné kontroly zamerané na chodcov budú policajti v Košickom kraji vykonávať i naďalej, výkon služby zamerajú najmä na priechody pre chodcov v blízkosti škôl, nemocníc, železničných a autobusových staníc, kostolov, cintorínov a nákupných centier.

Opätovne upozorňujeme vodičov, aby vplyv počasia nepodceňovali a v dostatočnej miere sa pripravili aj na nepredvídateľné situácie. Najmä, aby vo zvýšenej miere sledovali situáciu v cestnej premávke. Prvoradé je v takomto počasí prispôsobiť rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky. Aby vodiči neohrozili ostatných účastníkov, pred jazdou musia odstrániť sneh či ľad z vozidla alebo nákladu. Treba si uvedomiť aj dôležitú vec, na zasneženom povrchu vozovky sa predlžuje aj brzdná dráha. To znamená, že vozidlo prejde dlhšiu vzdialenosť, kým úplne zastaví. Je to dôležité najmä pri dávaní prednosti chodcom na priechodoch pre chodcov. Tí totiž nemajú veľkú šancu oproti niekoľko tonovým vozidlám.

Upozorňujeme aj chodcov na potrebu nosenia reflexných prvkov. Pri prechádzaní cez cestu treba prednostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, umožniť električke plynulý prejazd, neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách. Nevstupovať na vozovku, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nie je možné cez vozovku bezpečne prejsť, neprekonávať zábradlie ani iné zábrany, bezdôvodne sa nezdržiavať a nezastavovať po vstupe na vozovku. Vzhľadom na to, že sa skoro stmieva, odporúčame chodcom mať reflexné prvky aj v obci i taká maličkosť môže zachrániť ľudský život. Aj cyklisti, často krát neosvetlení, či neoznačení reflexnými prvkami, ktorí jazdou na bicykli na zasneženej vozovke hazardujú so svojimi životmi.

Diskusia k článku