Kritická situácia k 9,00 hod. 7. februára v okrese Michalovce a Sobrance

burka

Večer boli prístupné všetky obce, teraz ráno už s obrovskými problémami udržiavame cesty I a II triedy, niektoré cesty sú prejazdné iba niekoľko minút po prejazde pluhu, lebo sneh ich okamžite zafúka, odporúčame zvážiť jazdu vozidlami.

zaveje

Až do odvolania  trvá III. situačný stupeň – technika sa sťahuje z okolitých okresov na výpomoc.

Z dôvodu prioritného sprejazdňovania ciest I. a II. triedy a opakovanej tvorby snehových jazykov a závejov na už sprejazdnených úsekoch sú ešte stále neprejazdné úseky Bánovce nad Ondavou – žel. stanica, Nacina Ves – Vybuchanec,  Krišovská Liesková – Pavlovce nad Uhom, Malčice – Hradištská Moľva.

sneh

Okrem čast Hradištská Moľva sa všetky tieto úseky  dajú obísť náhradnými trasami, s veľkými problémami  sú prejazdné úseky:

I.triedy Michalovce – Zalužice,  Michalovce Močarianska ulica, Horovce – Trhovište – Pozdišovce.

II. triedy Veľké Raškovce – Oborín – Kucany, Michalovce – Zemplínska Šírava,  Trhovište –Malčice –Oborín

III. triedy spojka do obce Beša, Michalovce – Suché, Michalovce – Budkovce , spojka Oreské, Palín – Senné, Pozdišovce – Laškovce – Ložín, Tušice – Dvorianky, Stretava – Stretavka – Drahňov,  križovatkav II/555-Bajany, ale aj ďalšie úseky

Všetky prejazdné úseky je nutné neustále prepluhovávať, preto sprejazdňovanie ďalších úsekov môže byť v priebehu dňa problematické.

 

Zjazdnosť ciest v Trebišovskom okrese

Cesty I. triedy:

I/50 – zjazdná

I/79 – zjazdná

 

Cesty II. triedy:

II/555 – zjazdná

II/552 – neprejazdná v úseku „Zemplínsky Branč – Novosad – Zemplínske Jastrabie – križovatka Biňov“

 

Cesty III. triedy

III/552019 – úsek Veľaty – Hrčeľ – Kysta – Novosad – neprejazdný

III/552018 – úsek Cejkov – Brehov – neprejazdný

III/552018 – úsek Novosad – Hraň – neprejazdný

III/553014 – úsek Čerhov – Veľká Tŕňa – neprejazdný

III/553026 – úsek Malý Horeš – Veľký Horeš – neprejazdný

III/050214 – úsek Vojčice – Horovce – neprejazdný

III/553042 – úsek Slovenské Nové Mesto – Karlov Dvor – neprejazdný

III/553047 – úsek Trebišov – Nový Majer – neprejazdný

III/553013 – úsek I/79 – Hrčeľ – neprejazdný

III/552023 – úsek Cejkov – Černochov – neprejazdný

III/553049 – úsek Kráľovský Chlmec – Fejséš – neprejazdný

III/553036 – úsek Leles – Bačka – neprejazdný

III/553023 –úsek Veľký Kamenec – hraničný priechod pacín – neprejazdný

 

Stav zjazdnosti ciest k 05.00 hod. dňa 07.02.2011 podľa informácie z Operačného strediska OR PZ Trebišov a dispečingu Správy ciest KSK, strediska Trebišov.

 

Podľa aktuálnych informácii Správa ciest KSK požiadala o pomoc stredisko okresov Rožňava a Spišská Nová ves, ktorých mechanizmy by mali doraziť do okresu Trebišov okolo poludnia.

Apelujeme na zvýšenú opatrnosť vodičov,  nakoľko z dôvodu utlačenej vrstvy snehu a nízkych teplôt je veľa úsekov zľadovatených. Pokiaľ to je potrebné, tak aby využívali  hlavne cesty I. a II. triedy, ktoré sú častejšie pluhované ako cesty III. triedy.

Naďalej  žiadame vodičov, aby neriskovali prejazdy snehovými závejmi, lebo uviaznuté vozidlá potom  vytvárajú prekážku a zdržujú údržbu komunikácii.

 

Vodiči dodržiavajte   bezpečnú vzdialenosť  v kolónach  a nepredchádzajte  ani na miestach, kde je to vodorovným alebo zvislým dopravným značením dovolené.

Na všetkých pozemných komunikáciách  sa striedajú úseky, (zľadovatená vozovka, záveje aj cez celý jazdný pruh, ujazdený sneh, snehové jazyky, suchá vozovka so silným nárazovým vetrom), preto žiadame vodičov, aby zvážili jazdu s motorovým vozidlom, nezvyšovali  rýchlosť  a viedli vozidlá  mimoriadne opatrne!!!!!!!!!

Diskusia k článku