Vyhlásenie k 70. výročiu prvého transportu židovských žien a dievčat

intromatica

znak_matica

Ľudskosť, tolerancia voči iným a úcta k pravde patria do hodnotového vybavenia Matice slovenskej, našej najstaršej kultúrnej a vlasteneckej ustanovizne, aj v 21. storočí. Tieto princípy a naša zviazanosť s činmi našich predkov nás v predvečer 70. výročia začiatku transportov našich židovských sestier a bratov za krutým osudom vedú k tomu, aby sme sa s pokorou v srdci ospravedlnili v mene všetkých vinných i nevinných matičiarov i nematičiarov.

Matica slovenská, pátrajúca po pravde v našich dejinách, považuje prenasledovanie nevinných spoluobčanov z akýchkoľvek dôvodov za neprípustné a poľutovaniahodné.

Na zmiernenie bolesti obetí a ich potomkov, ktorá sa časom nijako nezmenšuje, chceme zároveň vzdať úctu všetkým tým príslušníkom nášho národa, ktorí prenasledovaným spoluobčanom pomáhali a zachraňovali im holé životy osobitne po auguste 1944, keď neľudské zaobchádzanie s nevinnými obeťami rasových represálií na našom území vyvrcholilo.

Naším zámerom je nezabúdať, a tak za nijakú cenu nepripustiť opakovanie zločinov, a zároveň dôstojným spôsobom zvečniť mená záchrancov, ktorí reprezentujú pravú tvár nášho národa a ku ktorým sa hlásime.

 

Marián Tkáč,

predseda Matice slovenskej

Diskusia k článku