Národná slávnosť na Devíne

michalovskenoviny

michal1Dovoľujeme si Vás pozvať na otvárací ročník Národnej slávnosti na Devíne pri príležitosti blížiaceho sa 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ktorá sa bude konať 29. apríla 2012. Chceme založiť tradíciu stretávania sa na tomto významnom mieste našej histórie, kde si podávajú ruku solúnski vierozvestcovia, bernolákovci i štúrovci.

Účasť na slávnosti potvrdili aj viacerí vládni a ústavní činitelia, ako aj niektorí veľvyslanci  slovanských štátov, pre ktorých je pamiatka sv. Cyrila a Metoda rovnako drahou a trvale živou.

Diskusia k článku