„Skoršie veci…nevstúpia do srdca“

Chceli by ste sa každé ráno prebúdzať  s príjemnými, pozitívnymi myšlienkami? Presne to nám do budúcnosti sľubuje Biblia. Boží sľub je zaznamenaný  v  Izaiášovi 65:17 „Tvorím nové nebesia a novú zem a skoršie veci sa nebudú pripomínať, ani nevstúpia do srdca.“ Splnil sa už tento  sľub?  Alebo sa len má splniť? Môžeme tomuto sľubu veriť?  Skúsme sa na tento Boží sľub pozrieť z hľadiska histórie.

Zo  záznamov Biblie vieme, že Boh splnil svoj sľub v roku 537 p. n. l., na  bohabojných a verných židoch, ktorí sa  vrátili do svojej domoviny, po 70 rokoch vyhnanstva v Babylone.  Vznikla  nová vláda v Jeruzaleme, pod vedením vodcu Zorobábela a veľkňaza Jozuu, ktorá predstavovala „nové nebesia“.   Títo vládcovia podnietili  navrátivší ľud označený ako „nová zem“,  k opätovnému vystavaniu zbúraného Šalamúnovho chrámu a znovuvybudovaniu mesta Jeruzalem.  Ľud si pri tejto radostnej  obnove krajiny  ani nespomenul na negatívne zážitky, ktoré mali i  počas zajatia v Babylone. Ich srdcia boli teraz naplnené vďačnosťou Bohu,  za možnosť  obnovy pravého uctievania v novopostavenom chráme v Jeruzaleme, obnove mesta,  ale aj pri výstavbe vlastných  obydlí v ich 70 rokov opustenej  krajine.

Asi po  800 rokoch od Izaiášovho  sľubu obnovy, ktorý sa splnil po vyše 200 rokoch od napísania prvého proroctva o „nových nebesiach“ a novej zemi“, však napísal apoštol  Peter vo svojom 2. liste Petra 3:13 opäť podobný sľub:“ Sú však nové nebesia a nová zem, ktoré očakávame podľa jeho sľubu, a v tých bude bývať spravodlivosť“.  Vzkriesený Ježiš tento sľub potvrdil a rozšíril o spôsob jeho splnenia  v Zjavení Jánovi 21:1-5 :

„A videl som nové nebo a novú zem, lebo predošlé nebo a predošlá zem sa pominuli a mora už niet. 2 Videl som aj sväté mesto, Nový Jeruzalem, zostupujúci od Boha z neba a pripravený ako nevesta ozdobená pre svojho manžela. 3 Nato som počul silný hlas hovoriť z trónu: „Hľa, Boží stan je s ľudstvom a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A sám Boh bude s nimi. 4 A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“ 5 A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: „Hľa, robím všetky veci nové.“ A hovorí: „Píš, lebo tieto slová sú verné a pravdivé.“

Splnia sa podľa vás tieto Božie sľuby? Ak áno,  ako sa splnia?  Túto ponuku vypočuť si biblické odpovede som dostal spolu s letáčikom a pozvaním prísť sa  pozrieť na trojdňový oblastný zjazd Jehovových svedkov,  od 13.do 15. júla v STEEL  ARÉNE na Nerudovej ul. Č 12 v Košiciach. Zdôraznili mi pritom, že nemusím  byť Jehovovým svedkom, aby som  si mohol vypočuť verejnú prednášku , ktorá vysvetlí konečné naplnenie spomenutých „nových nebies“ a „novej zemi“  v prejave s námetom „Skoršie veci…nevstúpia do srdca“. Prejav  odznie v STEEL  ARÉNE v Košiciach v nedeľu 15. Júla  o 11.00 hod. V letáčiku ma zaujal z nedeľňajšieho programu ešte  jeden  program  o 13,40  Dráma: Čo je pravá láska? Ako mi prezradili, bude o súčasných problémoch manželského spolužitia. Podrobný program zjazdu ale aj iné zaujímavé ponuky spojené s biblickými odpoveďami na otázky dneška aj budúcnosti,  nájdete na  ich internetovej stránke www.jw.org

S pozdravom „História sa stále mení, istá je len budúcnosť!“

Peter Balog

 

Diskusia k článku