Kam do mesta v Michalovciach v mesiaci Október

introtasler

12.10.2012 Malá sála MsKS

9.00 hod. Žiaci a študenti ZŠ a SŠ

17.00 hod. Verejnosť

MsKS a CHKO Vihorlat Vás pozývajú v rámci Európskeho dňa vtáctva na prednášku spojenú s premietaním filmu na tému ochrany vtáctva.

 

13.10.2012 o 15.00 hod. Veľká sála MsKS

Koncert pri príležitosti 25. výročia speváckej skupiny Klubovanka.

 

14.10.2012 o 17.00 hod. Veľká sála MsKS

Koncert pri príležitosti 35. výročia mužskej folklórnej speváckej skupiny Hnojňane z Mihaľovec.

 

15.10.2012 o 19.00 hod. Veľká sála MsKS

NA KOHO TO SLOVO PADNE

MsKS a Chalani uvádzajú bláznivú komédiu v podaní mladých hercov. Groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jedného revolvera.    Účinkujú: Róbert Jakab, Juraj Kemka, Vladimír Kobielsky,

Marián Miezga, Lukáš Latinák.                      Vstupné 13.- €

 

25.10.2012 o 16.00 hod. Veľká sála MsKS

MsÚ a MsKS v Michalovciach Vás pozývajú na program

„Vďaka Vám“

Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Účinkujú: Silvia Klimentová, Peter Kliment, Gejza Petrík a skupina Kamaráti.

 

VýstavyVýstavy v Malej galérii MsKS

1.10.2012 – 31.10.2012 Myron Špenik – Výstava obrazov

 

Diskusia k článku