Medzinárodné stretnutie žiakov v programe eTwinning

decka

V dňoch 18. – 20. septembra 2012 navštívili žiaci VI.A triedy zo ZŠ Václava Talicha  v Moste z Českej republiky, svoju partnerskú triedu V.B zo ZŠ na Školskej 2 v Michalovciach. Tieto dve triedy spoločne pracovali na dvoch enviromentálnych projektoch:  Živá voda a Kamarát les, v rámci programu medzinárodnej spolupráce škôl eTwinning, pod vedením koordinátoriek projektov Mgr. Jany Fugovej a Mgr. Daniely Paurovej.


Ich činnosť trvala 2,5 roka. Za svoje aktivity získali obe triedy Národné a Európske certifikáty kvality. Vyvrcholením celej spolupráce bolo stretnutie, už nielen virtuálne, v Michalovciach.  Žiaci z Mostu mali pripravený bohatý program  – od spoznávania nášho mesta Michalovce a jeho pekného okolia, spoločné športové aktivity až po prijatie u primátora mesta Michalovce, Mgr. Viliama Záhorčáka. Obe triedy si ešte viac upevnili svoje priateľstvá a s pocitom ďalšieho možného stretnutia už na pôde mesta Most sa srdečne rozlúčili. Dúfame, že o našom meste sa ešte dlho bude v dobrom rozprávať v ďalekom českom meste Most.

Diskusia k článku