Film o básnikovi Gorazdovi Zvonickom

Gorazd-Zvonický-Podobizeň

Gorazd Zvonický, saleziánsky kňaz (vlastným menom Andrej Šándor) patrí k tým osobnostiam nášho národa, ktoré napriek ich obdivuhodnému celoživotnému dielu sú v širokej verejnosti málo známe. Jeho skromnosť, čistý charakter, pracovitosť sú vzorom pre dnešnú mladú generáciu. Sté výročie narodenia, ktoré si Michalovce dôstojne pripomínajú, je vhodnou príležitosťou predstaviť ho čo najplastickejšie. Úspešne sa o to pokúsil Boris Voroňák. V spolupráci s TV MISTRAL a saleziánmi natočil 52 minútový film s názvom Gorazd Zvonický – známy / neznámy.

Motto:

Básnici neumierajú –

básnici iba odchádzajú

do večnosti,

zanechajúc nám

svoje srdce.

 

Cieľom filmuje podať základné informácie o živote Gorazda Zvonického s využitím unikátnych dobových fotografií a dokumentov. Autor sa v úvode sústredil na jeho mladosť. Konfrontuje podobu kľúčových miest v Michalovciach pred 65 rokmi a dnes. Pre hlbšie poznanie tejto osobnosti využil aj jeho básne v prednese Hildy Michalíkovej, Gustáva Valacha, Ladislava Chudíka a ďalších interpretov. Film sa snaží ukázať z akého prameňa vyviera jeho unikátny básnicky talent, ktorý je nevyčerpateľným zdrojom zážitkov pre ľudí túžiacich po hodnotnom duchovnom slove.

Z kontextu filmu vyplýva otázka, či robíme dosť pre poznanie nášho významného rodáka. Odpoveď hľadajú kompetentné osoby: riaditeľka Zemplínskej knižnice GZ, vedúca Občianského združenia Močarany, ktoré iniciovalo založenie Pamätnej izby v rodných Močaranoch a primátor Michaloviec. Osobným svedectvom dokresľujú jeho obraz tiež kardinál Jozef Tomko a Zlatko Kubanovič, žiak Slovenského gymnázia v Ríme, kde profesor Šándor 30 rokov vyučoval a vychovával adeptov na kňazov. Vo svojom svedectve hovorí:

„ Profesor Šándor bol človekom vzácnych povahových čŕt a čistého charakteru. Prekypoval skromnosťou a optimizmom, ale taktiež i veselosťou a slušnosťou.

Ja osobne som ho vnímal ako človeka zrelého srdca a čistej duše, ktorý mal ku mne ľudský prístup. Rád nás vítal vo svojej skromnej, sparťansky zariadenej izbe. V tej izbe, kde sa básne rodili a tvorili, lebo zároveň slúžila aj ako pracovňa.“

O okolnostiach vzniku filmu autor napísal:  

            „Sme veľa dĺžni tomuto velikánovi slovenského národa. Aj dvadsať rokov po páde režimu, ktorý ho vyhnal z vlasti a vygumoval zo zoznamu literátov, je problém dostať sa k jeho básnickým zbierkam. Nie je ani samostatnou maturitnou otázkou. Spomína sa iba okrajovo v rámci Katolíckej moderny. Mnohým ľuďom – aj rodákom – jeho meno nič nehovorí. Tento film chce aspoň jednou tehličkou prispieť k zaplateniu dlhu. Pri jeho tvorbe sa muselo prekonať mnoho problémov. Osobný archív básnika, rokmi vzorne budovaný, sa nezachoval. Archív šaštínskeho gymnázia kde študoval, bol po vojne zničený. Z čriepkov, ktoré ostali väčšinou v súkromných zbierkach sa len ťažko skladala mozaika filmu.“

Film bude vysielať TV MISTRAL sobotu 5.7.2013 o 18hod. a TV LUX v deň básnikových narodenín 29. júna a tiež 6. júla 2013 o 16 hod.

Michal Boka

Diskusia k článku