Michalovský Hrádok bol sídliskom pravekých kultúr

kaplnkamichalovce
Stavebník pre rodovú hrobku nemohol vybrať lepšie miesto. Michalovský Hrádok bol sídliskom pravekých kultúr, po sťahovaní národov vzniklo na Hrádku osídlenie, ktoré sa stalo základom pre vznik väčšieho sídla – Michaloviec. Na mieste kaplnky – na vrchole kopca Hrádok, stál kedysi hrad nazývaný castrum Tabul.
 
Nad mestom vystupuje  zalesnená vyvýšenina  Hrádok (163 m n. m.) Nachádza sa tam neogotická rodinná hrobka Sztárayovcov, ktorú možno považovať za voľnú kópiu gotickej kaplnky sv. Michala v Košiciach. V rokoch 1893 – 1898 ju dal postaviť gróf Anton Sztáray. Sztárayovci boli poprednou šľachtickou rodinou na Zemplíne, najmä v Michalovciach a v obci Staré už od 13. storočia. Svoje výsadné postavenie si rodina udržala aj v 19. storočí. Z jej radov sa viacerí členovia rodiny významne zapojili do spoločensko-politického a hospodárskeho života nielen na Slovensku, ale aj v rámci habsburskej monarchie.
   

Diskusia k článku