Zastavme vyľudňovanie regiónov

Rozdelené rodiny, prázdne domy, vyľudnené dediny. Vláda sa definitívne rozhodla vysťahovať regióny Slovenska a tak zrejme vyriešiť ich problémy. Inak si totiž neviem vysvetliť návrh, ktorý počíta so zvýšením príspevku na presťahovanie až do výšky 4000 €.

Najskôr vláda svojimi neprimeranými stimulmi sústredí investorov na jedno miesto a potom chce od občanov, aby sa presťahovali?! Nie, vysťahovanie ľudí z regiónov nie je riešenie.

Čo teda pomôže?

V prvom rade si treba priznať, že dotiahnuť investora do každého kúta Slovenska je nereálne. Ako je nereálne očakávať, že sa všetci presťahujeme za investorom. Sťahovanie treba nechať na prirodzený vývoj.

V prvom rade by sme mali stopnúť stimuly pre investorov. V krajnom prípade ich ponúknuť práve v oblastiach s najvyššou mierou nezamestnanosti.

V regiónoch dnes máme malých podnikateľov, rodinné firmy, ktoré by vedeli, chceli a zrejme aj potrebovali zamestnať ľudí, no nemôžu. Musia sa skladať napríklad na spomínane investičné stimuly.

Netreba zabúdať na rozvoj infraštruktúry. Nie len diaľnice, ale aj cesty I., II., III. triedy, železnice, internet, integrovaná doprava. Ponúknuť občanom pohodlné, kvalitné a efektívne cestovanie za prácou v okolí. Pritom je, samozrejme, dôležitá úloha miestnej samosprávy a samosprávneho kraja.

Ak totiž pôjdeme naďalej rovnakým smerom, povestné „posledný zhasne“ zaznie z niektorých regiónov Slovenska skôr, ako sme si mysleli.

Juraj Jevin
obecný poslanec Pusté Čemerné

Diskusia k článku