Hora papiera a strateného času

Vedeli ste, že… ?

V tomto školskom roku máme na Slovensku 2101 základných škôl, štátnych, cirkevných a súkromných. Ak by sme pri 60 hárkoch papiera za školský rok (veľmi optimistický údaj) vynásobili len v tomto type škôl, koľko papiera sa minie na výkazy a formuláre, ktoré majú školy povinnosť tlačiť v predpísanom počte kópii, tak dostaneme výsledok 126 060. Pri počte 500 hárkov na jeden balík by išlo o 252 balíkov, ktoré keby sme naukladali na seba, dostaneme vežu vo výške takmer 14 metrov (presne 13,97 m). A teraz si predstavte, koľko minie papiera všetkých len viac ako 6700 škôl a školských zariadení, nehovoriac napr. i o centrách pedagogicko-psychologickej poradenstva a prevencie.

Ale je to ešte horšie. Na základe rýchleho prieskumu medzi školami som dospel k priemernému údaju 24 hodín strávených nad vypĺňaním týchto výkazov. Len pre základné školy je to spolu 50 424 hodín, alebo ak by sme to chceli prepočítať na hodinovú minimálnu mzdu, ktorá je v roku 2017 2,50 €, tak by sme na to minuli 126 060 €.

Prečo to uvádzam? Aby som demonštroval nezmyselnosť zachovávania papierového spracovania štatistických výkazov, resp. tlač protokolov, ktoré má spracovať príslušný úrad. Je potrebné si uvedomiť si, že hlavnou úlohou škôl, osobitne však vyučujúcich, je vzdelávanie svojich žiakov – našich detí. Aj keď je pre súčasný vzdelávací proces už istá dávka administratívy zrejme nevyhnutná, štát musí v prvom rade trvať na tom, aby boli administratívne povinnosti vyučujúcich znížené na maximálne minimum.

Preto som na júnovej schôdzi so svojimi poslaneckými kolegami navrhol plne elektronické zasielanie štatistických výkazov a dosiahnutie stavu, aby orgány verejnej správy si nežiadali od škôl (tiež orgány verejnej správy) údaje, či štatistiky, ktoré sa už nachádzajú v informačnom systéme verejnej správy. A výsledok? Neprešlo to, napriek tomu, že som nepočul jedinú odbornú námietku.

Je to smutné, ale nie prekvapujúce, že vládna väčšina nedokáže byť veľkorysá voči návrhom opozície, ktoré riešia konkrétne problémy. Napriek tomu to nevzdám, pretože byrokracia je nepriateľom nás všetkých, okráda nás o čas a energiu. Poznáme ju všetci, narážame na ňu všetci. Musíme prejsť zmenou, hlbokou zmenou a prestať ťahať za kratší koniec úradníkmi ponúkaného konca špagáta. Žiadať od štátu služby na úrovni 21. storočia. V tomto sú učitelia i rodičia ako občania na jednej lodi.

Mgr. Miroslav Sopko
poslanec NR SR

Diskusia k článku