Michalovce: Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility prebieha od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Tohtoročnou témou je „kombinuj a choď“. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie náklady pre jednotlivca i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného vozidla.

Naše mesto sa opäť zapojí do Európskeho týždňa mobility ako účastník celoeurópskej akcie pre podporu hromadnej a nemotoristickej dopravy. Mestská hromadná doprava bude bezplatná pre držiteľov vodičských preukazov v dňoch od 16. do 20. septembra za predpokladu preukázania sa vodičským preukazom. Vodičské oprávnenie musí byť na konkrétneho cestujúceho. Všetci cestujúci 21. a 22. septembra budú mať možnosť bezplatne cestovať prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy. Pri tejto preprave musí byť však zaevidovaný každý cestujúci a mať platný cestovný lístok. Suma na lístku v tomto prípade bude 0,00 €.

Veríme, že do tejto kampane sa zapojí čo najviac účastníkov a vďaka tomu podporia dobrú myšlienku.

Diskusia k článku