Cena mesta Michalovce a Cena primátora

michalovce3

Slávnostné mestské zastupiteľstvo je už tradične spojené s odovzdávaním mestských ocenení, Cena mesta Michalovce a Cena primátora. Z rúk primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka si ich v piatok, 5. októbra, prevezme pätnásť výnimočných osobností a kolektívov, ktorí svojím konaním prispievajú k šíreniu dobré­ho mena nášho mesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Návrhy na udelenie Ceny mesta Michalovce mestskému zastupiteľstvu môžu predložiť poslanci mestského zastupiteľstva, primátor a mimovládne organizácie. Ceny mesta Michalovce budú na slávnostnom zastupiteľstve udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

Jaroslav Koščo – za jeho verejnú, spoločenskú a športovú aktívnu činnosť

Základná škola Teodora Jozefa Moussona – za vynikajúce dlhodobo dosahované výsledky školy počas posledných piatich rokov

Mgr. Richard Štochl – za popularizáciu hádzanej mužov a reprezentáciu Michaloviec doma aj v zahraničí

Klub vojakov zálohe Michalovce – pri príležitosti 50. výročia vzniku klubu

Materská škola, Okružná ulica – pri príležitosti 40. výročia existencie materskej školy

Primátor mesta Michalovce udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom Cenu primátora mesta Michalovce. Návrhy na udelenie ceny primátora predkladá aj mestská rada a o jej udelení rozhoduje primátor mesta. Toto ocenenie dostávajú spravidla občania mesta najmä za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. Na slávnostnom zastupiteľstve budú udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

JUDr. Andrej Daňko – za popularizáciu futbalu a reprezentáciu Michaloviec doma aj v zahraničí

Angela Hapáková – pri príležitosti vzniku Denného centra č.1 v Michalovciach a pri príležitosti životného jubilea

Ing. Gabriel Sabo – za dlhoročnú angažovanú prácu, ktorou sa aktívne podieľa na organizovaní atletických podujatí v meste

Mgr. Irena Adámková – za založenie Plaveckého klubu ORCA Michalovce a činnosť vo funkcii prezidentky Slovenskej plaveckej federácie

Ing. Miroslav Gajdoš – pri príležitosti 50. výročia založenia oddielu Judo

Mgr. Valéria Kocúrová – za významný osobný podiel na rozvoji Základnej školy T.J. Moussona a dlhodobo dosahované výborné výsledky pod jej vedením a pri príležitosti životného jubilea

Bc. Marianna Rebičová – odchovankyňa a hráčka HK Iuventa Michalovce, reprezentantka SR v družstve žien

Ján Gonda – za návrh a realizáciu umeleckých diel v rámci mesta

František Petrilák – za 20-ročnú aktívnu prácu vo Folklórnom súbore Zemplín, dlhoročnú aktívnu činnosť vo Folklórnej skupine Klubovanka a pri príležitosti životného jubilea

Detská ľudová hudba ZUŠ, Štefánikova 20 – pri príležitosti 40. výročia založenia Detskej ľudovej hudby a za šírenie detského folklóru doma a v zahraničí

Slávnost­ný program v mestskom kultúrnom stredisku zavŕši koncert sláčikového kvarteta LenART Quartet.

Tešíme sa na Vás v piatok o 17.00 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach.

Diskusia k článku